Wijknetwerken Amsterdam > Geen categorie > 15 december, congres over Gokverslaving en de grote risico’s.

15 december, congres over Gokverslaving en de grote risico’s.

20 oktober 2022

SLICKS organiseert een uniek congres met betrekking tot gokken, kansspelen en de problematiek daaromheen. Samen met Cliëntenbelang Amsterdam en de gemeente Amsterdam.

Het thema is; Gokproblematiek, een blinde vlek. Voor alle Amsterdamse maatschappelijke organisaties en betrokken medewerkers zoals: schuldhulpverleners, bewindvoerders en maatschappelijk werkers een belangrijk thema.

Voor meer informatie of alvast aanmelding: AG&AC2022 – SLICKS Kenniscentrum & Belangenbehartiging Kansspelen

Aanleiding: Gokproblematiek raakt op veel vlakken de gezondheidszorg en sociale zorg maar blijft vaak onderbelicht door ontbrekende kennis. Veel is onbekend over de oorzaken, gevolgen, en maatschappelijke impact. Zo verlopen bijvoorbeeld ook door stigma schuldentrajecten of bewindvoering moeizaam omdat de hulpverlener niet weet dat de klant onderliggende gokproblematiek heeft, of het is wel bekend maar hoe ga je daar dan vervolgens mee om? Terwijl gokproblematiek een multifactorieel probleem is, ontbreekt het in Amsterdam aan een integrale aanpak. Maatschappelijke organisaties worden ieder apart geconfronteerd met een gedeelte van het probleem, maar met één puzzelstukje leg je nog geen complete puzzel. Dat we op het gebied van gokken een maatschappelijk probleem hebben, waarvan de omvang toeneemt staat buiten kijf. Tegelijk weten we nog nauwelijks iets over de precieze aard en omvang van het probleem. Wat we wél weten is dat gokverslaving ook al voor de legalisering een groot maatschappelijk probleem was met hoge maatschappelijke kosten. Recent Zweeds onderzoek schatte de maatschappelijke kosten op 4212 euro per risico- en probleem speler op jaarbasis (Höfmarcher et al., 2020). Omgerekend naar de Amsterdamse situatie (11.500 risico- en probleemspelers zie: Discussienota Gokverslaving, 2021) zou dit gaan om ruim 48 miljoen euro op jaarbasis. Zelfs zonder cijfers, valt met zekerheid te zeggen dat de legalisering van online gokken en bijbehorende reclamecampagnes het aantal probleemspelers zal doen toenemen, zeker gezien de onevenredige toename van het aantal jeugdige gokkers sinds de legalisering. En daarmee stevenen we af op een toename van mensen met psychische, relationele en financiële problematiek.

Daarom wil SLICKS zich inzetten voor het inzichtelijk maken van de hoofdstedelijke gokproblematiek. Dit congres is een begin.