Wijknetwerken Amsterdam > Geen categorie > Bemiddeling door Stichting Mentorschap Amsterdam

Bemiddeling door Stichting Mentorschap Amsterdam

29 maart 2024

De stichting Mentorschap Amsterdam (SMA) en haar vrijwilligers werken aan het behartigen van de belangen kwetsbare inwoners van de gemeente Amsterdam. Op pragmatische wijze ondersteunen zij mensen bij het inbrengen van hun standpunt in cruciale situaties.

De mentor treedt op als vertegenwoordiger als zij zelf niet (of gedeeltelijk) in staat zijn om dit in te brengen. Denk aan gesprekken met zorginstellingen, huisartsen, medisch specialisten, familie en buren. SMA fungeert daarmee als het ware als bruggenbouwer tussen de client en de zorg.

Meer informatie over het mentor worden of het aanvragen van een mentor is te vinden op:
https://mentorschapamsterdam.nl/