Wijknetwerken Amsterdam > Geen categorie > Beroep op specialisme bij blijvende slechtziendheid of Blindheid

Beroep op specialisme bij blijvende slechtziendheid of Blindheid

1 november 2022

In Nederland krijgen jaarlijks duizenden mensen te maken met blijvende slechtziendheid of blindheid. Wanneer u of iemand in uw directe omgeving slecht ziet of helemaal blind wordt, heeft dat ingrijpende gevolgen voor wonen, werken, ontspanning, onderwijs, opvoeding en mobiliteit

Denk aan vragen als:

‘Hoe kan ik mijn eten klaarmaken als ik het niet goed zie?’

‘Ik zie niet goed waar ik loop. Dit maakt mij onzeker op straat ‘

‘Mijn omgeving begrijpt niet wat ik heb, hoe leg ik dit uit?’

Wil je sparren over een cliënt met problemen met zien of meer informatie wat wij kunnen bieden, neem dan contact op met een van ons: