Wijknetwerken Amsterdam > Gemeente > Besluit college Buurtteams Amsterdam

Besluit college Buurtteams Amsterdam

25 juni 2020

Afgelopen dinsdag 23 juni ging het college van B en W van de gemeente Amsterdam akkoord met de subsidieregeling voor Buurtteams Amsterdam. En is daarmee akkoord met de gekozen richting voor de invoering van de buurtteams. Een belangrijke mijlpaal, waarmee we de volgende stappen richting de realisatie van de buurteams in Amsterdam kunnen zetten.

Begin maart heeft de gemeenteraad van Amsterdam besloten om met buurtteams te gaan werken om de zorg en ondersteuning aan Amsterdammers in elke wijk in samenhang te organiseren. Eenvoudig, herkenbaar en op maat, en passend bij de persoonlijke situatie van de Amsterdammer.

Nog geen maand na de besluitvorming kregen we te maken met de Coronamaatregelen. Dat vroeg van de aanbieders, en ook van jullie als professionals, veel aandacht en energie om onder nieuwe omstandigheden de noodzakelijke ondersteuning zo goed mogelijk te kunnen blijven bieden. Begin april is daarom ook besloten om de subsidie-uitvraag voor de buurtteams met tenminste drie maanden uit te stellen.

Die extra tijd heeft de gemeente Amsterdam gebruikt om te onderzoeken wat nodig is voor een verantwoorde start van de buurtteams in het licht van de Coronacrisis. Bij de overgang naar de buurtteams is continuïteit van zorg het uitgangspunt. Dit vraagt om een compacte overgang waarbij de periode van onzekerheid voor professionals en cliënten zo kort mogelijk is, en niemand tussen wal en schip valt. Daarbij komt dat de Coronamaatregelen grote impact hebben op het dagelijks leven, op de economie van de stad en op de ondersteuningsbehoefte van vele Amsterdammers. Hierdoor is nog meer zorgvuldigheid bij de overgang naar de buurtteams geboden.

Samenwerking
Daarom kiest de gemeente Amsterdam er nadrukkelijk voor om met de start van de buurtteams te bouwen op bestaande samenwerkingsverbanden in de wijken. In ieder stadsdeel gaat een samenwerkingsverband de buurtteams vormen, bestaande uit in ieder geval de Maatschappelijk dienstverlening  en aanbieder(s) van Ambulante Ondersteuning. Op deze manier blijft de continuïteit van dienstverlening op het gebied van schuldhulpverlening, maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk gewaarborgd en kunnen bestaande netwerken behouden blijven en versterkt worden.

April 2021 van start
De buurtteams openen hun deuren voor alle Amsterdammers op 1 april 2021. De buurtteams worden gevormd door de medewerkers van de coalitiepartners (in ieder geval de medewerkers van de Madi en van de AO-aanbieder), aangevuld met medewerkers van andere AO-organisaties.

Tijdlijn 

 • 1 juli 2020: start inschrijving buurtteams
  Vanaf 1 juli 2020 doen de Amsterdamse Maatschappelijk dienstverleners (Madi) samen met in ieder geval één aanbieder van Ambulante Ondersteuning (AO aanbieder) als coalitiepartners een voorstel voor de subsidie Buurtteams Amsterdam voor dat stadsdeel waar de Madi al werkzaam is. Op die manier is de overgang voor personeel en cliënten geborgd.
 • 14 oktober 2020: per stadsdeel bekend welke coalities buurtteams gaan vormen
  Half oktober 2020 is voor ieder stadsdeel duidelijk welke organisaties in dat stadsdeel de buurtteams gaan vormen.
 • Vanaf half oktober 2020: start voorbereidingen buurteams
  Vanaf half oktober gaan we aan de slag met de voorbereidingen voor de implementatie van de buurtteams.
 • 1 april 2021: buurtteams van start
  Op 1 april 2021 openen de buurtteams de deuren. Vanaf dat moment kunnen alle Amsterdammers terecht bij het buurtteam in zijn of haar buurt.
 • 1 april 2021: nieuwe werkwijze aanvullende ondersteuning Wmo van start
  Ook de nieuwe werkwijze rond aanvullende ondersteuning Wmo voorzieningen gaat 1 april 2021 van start, als onderdeel van de stelselwijziging.

Informatiebijeenkomsten professionals

Op maandag 29 juni 13:00- 14:30 uur en donderdag 2 juli 9:30 – 11:00 uur organiseert de gemeente Amsterdam online informatiebijeenkomsten over Buurtteams Amsterdam. Deze bijeenkomsten zijn specifiek bedoeld voor professionals.

In deze bijeenkomsten wordt de tijdlijn van de buurtteams toegelicht. Natuurlijk is er ook gelegenheid om vragen te stellen. Deze vragen proberen we direct te beantwoorden of zullen na afloop via de nieuwsbrief update voor professionals (SIGRA) beantwoord worden.

Het programma van 29 juni en 2 juli is hetzelfde. Je kunt je voor één van de twee bijeenkomsten aanmelden. Heb je je nog niet aangemeld voor een van de informatiebijeenkomsten? Dat kan nog steeds. Aanmelden voor één van deze sessies kan hier.
Na aanmelding ontvang je een link voor deelname aan deze online informatiebijeenkomst.

Heb je vooraf al vragen over één van de bovengenoemde onderwerpen dan kan je deze stellen via:  professionalsbuurtteams@sigra.nl