Wijknetwerken Amsterdam > Geen categorie > Bijeenkomst “In contact met oudere migranten” op 10 december

Bijeenkomst “In contact met oudere migranten” op 10 december

20 november 2019

De bevolking in Nederland vergrijst. Ook het aantal ouderen met een migratie achtergrond neemt toe. Veel van deze ouderen zijn in staat om actief, gezond en onafhankelijk te blijven. Er zijn echter ook ouderen die kampen met een slechte gezondheid, financiële problemen, afhankelijkheid en/ of een sociaal isolement waardoor deze ouderen in een onveilige situatie dreigen te komen. Het dilemma voor deze ouderen is dat ze enerzijds de professionele zorg zoveel mogelijk willen vermijden en anderzijds hun kinderen niet willen belasten. Het is daarom belangrijk om kennis te hebben van de achtergrond van oudere migranten.

Hoe kunt u als professional bij deze ouderen aansluiten zodat zij zich begrepen voelen?

Deze bijeenkomst is bestemd voor professionals die werken met ouderen, zoals wijkverpleegkundigen, SamenDoen medewerkers, doktersassistenten, POH, medewerkers van organisaties die oudere migranten ondersteunen en andere geïnteresseerden.

Datum: Dinsdag 10 december 2019
Tijd 9.00 – 13.00 uur
Locatie: Hotel Casa Amsterdam ( Erasmuszaal)
Eerste Ringdijkstraat 4
1097 BC Amsterdam

Programma:

9.15 – 9.30 Inloop ( koffie en thee)

9.30 – 10. 00

Rol van Veilig Thuis Timo Klein-Kranenbarg, gedragswetenschapper Veilig Thuis Amsterdam – Amstelland.

10.00 – 10.15

Wat kan het NOOM voor u betekenen? NOOM, het Netwerk van Organisaties voor Oudere Migranten Drs Jeanny Vreeswijk-Manusiwa Coördinator Zorg en Welzijn bij NOOM .

10.15 – 12.00

Cultuursensitief werken Dr. Cor Hoffer , cultureel antropoloog en socioloog, geeft een korte beschrijving over wat migratie voor ouderen betekent. Hij geeft uitleg over de invloed van cultuur en levensbeschouwing op ziekteopvatting en hulpzoek-gedrag , en wat cultuur sensitieve communicatie in de praktijk betekent aan de hand van oefeningen, met gebruik van het Cultureel Interview.

1200 – 12.30 Pauze ( koffie/ thee/ broodje)

12. 30 – 13.00

Leidraad, cultuurspecifieke zorg, een handreiking voor oudere migranten Drs Jeanny Vreeswijk-Manusiwa Coördinator Zorg en Welzijn bij NOOM Een handreiking voor organisaties en instellingen die zorg en welzijn aan oudere migranten willen bieden. Cultuurspecifieke zorg vraagt om meer dan projectmatige aandacht, het vraagt om visie en beleid om deze vorm van zorg vanzelfsprekend te laten zijn.

Aanmelden kan via deze link