Wijknetwerken Amsterdam > Geen categorie > Blog van Annicka van der Plas over proeftuin Palliatieve zorg

Blog van Annicka van der Plas over proeftuin Palliatieve zorg

6 juni 2024

De stadsdelen Oost, Zuid en Zuidoost doen mee aan een proeftuin rond palliatieve zorg. Coördinator Annicka van der Plas (Expertisecentrum Palliatieve Zorg Amsterdam UMC) heeft hierover een blog geschreven op de websie van ZorgMw waarin zij haar visie geeft op een betere samenwerking tussen welzijns- en zorgorganisaties rond mensen met een levensbedreigende ziekte.

De blog is te lezen via de volgende link:

https://www.zonmw.nl/nl/artikel/palliatieve-zorg-het-sociaal-domein/werken-aan-betere-samenwerking-tussen-zorg-en-welzijn