Wijknetwerken Amsterdam > Geen categorie > C-support: nazorg voor Post-COVID patiënten.

C-support: nazorg voor Post-COVID patiënten.

12 april 2023

C-support is door het Ministerie van VWS in het leven geroepen om COVID-19 patiënten, die langer dan 3 maanden klachten hebben, te adviseren en te begeleiden. Samen met de patiënt wordt integraal gekeken naar welke vragen er zijn en welke ondersteuning er nodig is. C-Supprt ondersteunt ook professionals bij vragen hierover. Je kunt hen altijd benaderen voor een gesprek en ook samenwerkingspartners, wijktafels en managersoverleggen hier op wijzen en doorverwijzen.

De organisatie heeft momenteel ruim 21.000 patiënten in beeld. De groep mensen met Post-COVID klachten is veel groter. Zij willen ook andere patiënten helpen die mogelijk bij de Buurtteams in beeld zijn. Aan de hulp van C-support zijn geen kosten verbonden.

C-support wil graag met medewerkers in gesprek over hoe wzj de medewerkers van de Buurtteams kunnen voorzien van informatie over het Post-COVID- syndroom en over hun dienstverlening. Met als doel cliënten met Post-COVID klachten te herkennen en goed te kunnen informeren en verwijzen.

Bijgaand staan materialen over Post-COVID en C-support:

  • Patiënten flyer voor laaggeletterden en mensen met migratieachtergrond (ook downloadbaar via deze LINK)
  • Patiënten flyer (ook downloadbaar via deze LINK)
  • Patiënten poster voor in een wachtruimte (ook downloadbaar via deze LINK)
  • Patiënten poster voor laaggeletterden en mensen met migratieachtergrond – voor in een wachtruimte (ook downloadbaar via deze LINK)

Wat kunt u doen?

C-support wil graag Post-COVID beter bekend maken. Hiermee kunnen cliënten zelf of met hulp van de Buurtteams en Wijknetwerken:

  1. een verband leggen tussen het doormaken van corona en hun aanhoudende klachten;
  2. symptomen bij zichzelf herkennen in de genoemde meest voorkomende klachten;
  3. dit met hun huisarts bespreken;
  4. weten waar ze (gratis) hulp kunnen vinden.

De organisatie gaat graag in gesprek over wat zij verder kunnen betekenen.

Meer informatie is op te vragen via:

Janine Zeck

06 83 98 25 03