Wijknetwerken Amsterdam > Geen categorie > Coaching bij gezondheid Amsterdammers nodig? De mogelijkheden op een rij.

Coaching bij gezondheid Amsterdammers nodig? De mogelijkheden op een rij.

16 augustus 2022

Zoek je begeleiding in verandering leefstijl? De ELAA werkt met partners aan meer bekendheid over de gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Dit is een 2 jarig begeleidingsprogramma. Vergoed door de zorgverzekeraar.

https://www.elaa.nl/gli

Zit het accent primair op een actievere leefstijl? Daarvoor zijn in ieder stadsdeel beweegcoaches en samenwerking met diverse partijen. Van wandelen tot intensief sporten. De kosten zijn beperkt. Zo nodig kan ook nog beroep gedaan op het jeugdsportfonds of de stadspas met groene stip.

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/activerende-leefstijl-interventie-(ali)/verwijzen-beweegcoach-ali/

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/regelingen-alfabet/sportvergoeding-jeugd/

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/regelingen-alfabet/stadspas-groene-stip/

Soms hebben klachten als vermoeidheid, somberheid, stress of angstklachten geen medische oorzaak, soms ligt de oorzaak bij psychosociale problemen zoals eenzaamheid, een ongezonde leefstijl of ‘weinig om handen hebben’. Een groot deel van deze patiënten heeft hiervoor geen medicijnen of een verwijzing naar psychologische zorg nodig. Via Welzijn op Recept kan de Welzijnscoach iemand begeleiden hier iets aan te doen. Dit werkt via een verwijzing van de huisarts.