Wijknetwerken Amsterdam > Geen categorie > Daklozenkantoor voor heel Amsterdam vanaf 15 augustus wekelijk 2,5 dag open in Oud West

Daklozenkantoor voor heel Amsterdam vanaf 15 augustus wekelijk 2,5 dag open in Oud West

26 juli 2022

Het Daklozenkantoor is een nieuw initiatief voor dak- en thuislozen in Amsterdam, met een proef gestart. Te vinden op een locatie in Amsterdam Oud-West (Arie Biemondstraat 103). Het is een kantoor, waar mensen die (dreigend) dak- of thuisloos zijn op een laagdrempelige manier gebruik kunnen maken van kantoorfaciliteiten en cliëntondersteuning om zo effectief mogelijk te kunnen werken aan hun problemen. Iedereen die (dreigend) dak- of thuisloos is, is welkom in Het Daklozenkantoor.

Vanaf 15 augustus open op maandag en donderdag van 10 tot 16.30 uur en woensdag van 10 tot 13 uur. We willen op termijn graag verder groeien naar alle werkdagen.

Het Daklozenkantoor is een plek waar mensen in alle rust achter een computer kunnen werken en laagdrempelige individuele ondersteuning kunnen krijgen. We verwijzen mensen door en wanneer nodig leggen wij verbinding met Buurtteams, reguliere hulpverlening en andere instanties waar mensen mee van doen hebben. Daarnaast staan cliëntondersteuners en ervaringsdeskundigen klaar om te ondersteunen bij praktische zaken zoals zorgtoeleiding, het oplossen van conflicten binnen en buiten de keten en sociaaljuridische vragen. Iedereen heeft recht op deze onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit de WMO. Dit kan gezien worden als aanvulling op de reguliere zorg.

Het Daklozenkantoor is een plek waar mensen hun verhaal kunnen vertellen en waar oprecht en aandachtig geluisterd wordt. Wanneer iemand behoefte heeft aan ondersteuning rondom klachten of ondersteuning bij het meegaan naar een afspraak bij een organisatie of instelling, dan bieden wij dit aan. Onze rol is hierbij vooral ondersteunend en we gaan naast de bezoekers staan. We helpen mensen (weer) op weg. Het doel van Het Daklozenkantoor is om hiermee (dreigend) dak- en thuisloosheid te verminderen en te voorkomen. Via collectieve belangenbehartiging proberen we niet alleen individuele cliënten te helpen, maar de hele doelgroep. Dit doen we onder andere door het signaleren van structurele problemen met betrekking tot beleid, wet- en regelgeving en de uitvoering daarvan.

Het Daklozenkantoor is een langgekoesterde wens van de Straatalliantie (dit is een samenwerking tussen Daklozenvakbond, BADT/Bureau straatjurist en Belangenvereniging Druggebruikers MDHG). We bieden  onafhankelijke cliëntondersteuning op individueel niveau en behartigen de belangen van (dreigend) dak- en thuislozen.

Op donderdag 1 september wordt Het Daklozenkantoor feestelijk geopend. Dat zal gebeuren door wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken en opvang).

Dat vieren we natuurlijk graag met jullie allemaal samen, dus SAVE THE DATE!

Datum                  Donderdag 1 september 2022

Tijd                        15.00 – 17.00 uur

Locatie                 Arie Biemondstraat 103, Amsterdam