Wijknetwerken Amsterdam > Geen categorie > Gewijzigd beleid persoonsgebonden budget Wmo

Gewijzigd beleid persoonsgebonden budget Wmo

6 januari 2021

Op 1 januari 2021 gingen er enkele wijzigingen in voor het persoonsgebonden budget (pgb) binnen de Wmo. Deze regels gelden voor nieuwe pgb-cliënten. Voor cliënten die op 1 januari 2021 al een pgb hebben, zijn de meeste nieuwe regels van toepassing na herindicatie in 2021 of 2022.
Bekijk de beleidswijzigingen om pgb-cliënten hierover te kunnen informeren en zo ondersteuning te bieden.

Lees meer over deze wijzigingen via de de webpagina Professionals Sociaal Domein van de gemeente.