Wijknetwerken Amsterdam > Geen categorie > Kick-Off Bijeenkomst GGZ – Palliatieve zorg (8 dec)

Kick-Off Bijeenkomst GGZ – Palliatieve zorg (8 dec)

8 november 2022

Bij de term palliatieve zorg denk je misschien aan mensen die stervende zijn, maar palliatieve zorg is veel meer dan dat. Ook professionals in de wijk die werken voor de doelgroepen dak- en thuislozen, MO/BW en langdurige GGZ-zorg, hebben daar een rol in.

Palliatieve zorg is aan de orde als sprake is van een levensbedreigende aandoening of leeftijdsfase waarbij het levenseinde in zicht is. Het is zaak de ernst (van de aandoening of het naderend levenseinde) tijdig in te schatten en aandacht te hebben voor palliatieve zorg.

Tijdens deze kick-off bijeenkomst op 8 december, staan we stil bij wat palliatieve zorg is, wat het belang van deze zorg is en wat jij kunt doen om het te integreren in je dagelijkse werk en met wie je daarbij samen kunt werken.

Meer informatie en de mogelijkheid om je in te schrijven staan op de website van Palliaweb