Wijknetwerken Amsterdam > Geen categorie > Masterclass Sociaal schaduwwerk donderdag 11 november

Masterclass Sociaal schaduwwerk donderdag 11 november

14 oktober 2021

Op donderdag 11 november 15.00 – 17.00 uur organiseert Platform Stad en Wijk samen met de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) een masterclass over sociaal schaduwwerk.

Programma

Sociaal schaduwwerk is een steeds bekender wordend concept in het sociaal werk. Het verwijst naar informele activiteiten die niet direct als sociaal werk worden erkend, maar in de praktijk wel degelijk een bijdrage leveren aan ontmoeting, verbinding, hulp en ondersteuning.

Het verschilt van het reguliere sociaal werk, omdat deze praktijken niet door professionals binnen de kaders van een formele organisatie worden verricht, maar bijvoorbeeld door vrijwilligers van een kerk of moskee, door actieve bewoners of door vrijwilligers van een sportvereniging. De kracht van het sociaal schaduwwerk is dat het soms personen en groepen weet te bereiken die (grote) afstand ervaren tot formele hulpverlening.

In deze masterclass, georganiseerd door de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) en Platform Stad en Wijk, geven Saskia Welschen (senior onderzoeker, hogeschool van Amsterdam) en Lex Veldboer (lector Stedelijk Sociaal Werken, hogeschool van Amsterdam) meer uitleg over dit concept, hoe het sociaal schaduwwerk er in de praktijk uit ziet en hoe het informele en formele sociaal werk zich tot elkaar kunnen verhouden. Dit doen ze onder andere aan de hand van recente onderzoeksresultaten in Amsterdam. Daarbij komen ook vragen aan de orde als: wat betekent deze informele zorg voor de stad? Voor de overheid en voor professionals? En is deze vorm van collectieve hulpverlening de toekomst?

Sprekers
Saskia Welschen – senior onderzoeker (Hogeschool van Amsterdam)
Lex Veldboer – lector Stedelijk Sociaal Werken (Hogeschool van Amsterdam)

Datum en tijd
Donderdag 11 november 2021 (15.00 – 17.00 uur)

Locatie
Deze bijeenkomst zal digitaal plaatsvinden via MS Teams. Deelnemers krijgen hier bericht over.

Aanmelden
Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via deze pagina op de site van BPSW.