Wijknetwerken Amsterdam > Geen categorie > Nieuwe aanbieders aanvullende individuele ondersteuning

Nieuwe aanbieders aanvullende individuele ondersteuning

21 juli 2022

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/nieuws-zorgprofs/nieuwe-aanbieders-aanvullende/

De AIO-aanbieders gaan specialistische ondersteuning geven aanvullend op ondersteuning die het buurtteam organiseert. De buurtteams kunnen deze aanbieders AIO zo nodig ook consulteren. De cliënten worden binnenkort per brief geïnformeerd over de wijziging van Ambulante ondersteuning naar Aanvullende individuele ondersteuning en de veranderingen daarbij.