Wijknetwerken Amsterdam > Geen categorie > Nieuwsbrief netwerk palliatieve zorg Amsterdam en Diemen

Nieuwsbrief netwerk palliatieve zorg Amsterdam en Diemen

28 februari 2022

Via onderstaande link kun je de nieuwsbrief van februari inzien. O.a.

  • Over de kracht en verbeterpunten van het netwerk
  • Toegankelijke kennis n.a.v. een symposium op 3 februari
  • “Samen beslissen” binnen de palliatieve zorg
  • Ervaring van themabespreking op wijktafel in West
  • Projectinitiatief proactieve zorgplanning

https://us11.campaign-archive.com/?u=51375f1b74b629726dfeab116&id=a445c6f383