Wijknetwerken Amsterdam > Geen categorie > OKT bij prenataal huisbezoek

OKT bij prenataal huisbezoek

19 september 2022

Sinds 1 juli 2022 is er een wetswijziging ingetreden in het kader van kansrijke start! Deze wetswijziging geeft aan dat elke gemeente verplicht is om zwangere vrouwen in een precaire situatie te helpen, bijvoorbeeld door middel van een prenataal huisbezoek. Deze zorg is belegd bij de Jeugdgezondheidszorg en mag heel laagdrempelig ingezet worden, bijvoorbeeld voor de voorbereiding op de bevalling of een gesprek over gezonde leefstijl.

In Amsterdam is de Jeugdgezondheidszorg ondergebracht bij het OKT. Wanneer je een zwangere in een kwetsbare situatie ziet, denk dan aan de mogelijkheid om het OKT te benaderen zodat een verpleegkundige wellicht met je mee kan denken / overleggen / of zelfs mee op huisbezoek kan gaan.

Contact
Voor contact met het OKT kan naar de balie van het betreffende OKT gebeld worden. Er kan ook gebeld worden naar het algemene nummer van OKT: 020 55 55 961. Kies optie 3 ‘intercollegiaal overleg’. Het algemene telefoonteam verbindt je dan door met de juiste persoon. Mocht dit niet lukken, dan wordt je doorgeschakeld naar een achterwacht waar een jeugdarts of verpleegkundige je direct verder kan helpen.