Wijknetwerken Amsterdam > Geen categorie > Lancering online platform wijknetwerken

Lancering online platform wijknetwerken

10 mei 2023

IS LIVE!

Wijknetwerken Amsterdam heeft een interactief online-platform! Hiermee kunnen alle partners in de wijk stedelijk en/of per stadsdeel kennis uitwisselen, zelf berichten en reacties plaatsen. Sluit je ook aan?

Dit (besloten) platform is voor iedereen die informeel en/of formeel betrokken is bij de zorg of ondersteuning van bewoners/stadsgenoten.

Aanleiding

Op basis van signalen uit het wijknetwerk is dit platform gerealiseerd op initiatief van de netwerkmanagers. Met name diverse (kleinere) partijen die informele ondersteuning bieden, gaven aan behoefte te hebben aan een digitale uitwisseling en verbinding onderling, met buurtteams en andere partners in de wijk/stad. Samen met de communicatieadviseurs van het Buurtteam hebben de netwerkmanagers deze wens onderzocht en uitgewerkt.

Het succes van de bestaande WhatsApp-groepen per wijk of stadsdeel, vormde de inspiratie voor het platform, waarbij een aantal randvoorwaarden golden:

  • Een besloten website en tegelijkertijd laagdrempelig toegankelijk voor netwerkpartners
  • Berichten door netwerkpartners zelf te plaatsen, met reactie mogelijkheid
  • Stedelijk bereik
  • Goede filter- en zoekmogelijkheid binnen de geplaatste berichten

Geïnspireerd op het succes van de WhatsAppgroepen per wijk/stadsdeel is dit platform om;

  • vraag en aanbod samen te brengen,
  • samenwerking te stimuleren,
  • sneller de weg te vinden,
  • kennis, tips en informatie met elkaar te delen.

Bij urgente (persoonsgebonden) vragen, zijn de WhatsAppgroepen of elkaar bellen uiteraard sneller.

Activiteiten c.q. tips die elders niet of onvoldoende bekend zijn, kunnen op dit platform goed onder de aandacht worden gebracht. Het is dus niet bedoeld als een (nieuwe) sociale kaart. Raadpleeg de bestaande sites waar het (reguliere) aanbod voor Amsterdammers/hulpvragers staan zoals Jekuntmeer.nl of Buurtteam Amsterdam

Ons gezamenlijk (wijk)platform met stedelijk bereik!

Heb je het wachtwoord nog niet, is dat op te vragen via een van de netwerkmanagers, zie hier.

Disclaimer:

Het is nadrukkelijk niet voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, daarom is de site met een wachtwoord beveiligd. Gelieve het wachtwoord nergens openbaar te publiceren dan alleen binnen de kanalen van het eigen (wijk)netwerk. De beheerder voert regelmatig een check uit of registraties daadwerkelijk bij het wijknetwerk horen.

Hartelijke groeten,

Netwerkmanagers

Charissa, Jennie, Jerry, Juanita, Magdy, Patty en Sander