Wijknetwerken Amsterdam > Gemeente > Roadshow Buurtteams

Roadshow Buurtteams

6 maart 2020

In de periode eind december t/m eind februari zijn alle wijktafels / stadsdelen bezocht met een stedelijke roadshow van de gemeente over de komst van de Buurtteams. Daarbij zijn 300 vragen opgehaald. Momenteel worden de vragen uitgewerkt en gefaseerd op de website gepubliceerd. De eerste, meest gestelde, vragen staan nu online.