Wijknetwerken Amsterdam > Geen categorie > Samenwerking Buurtteams en Dagbesteding in toeleiding. Oefen jij al met het werkproces? Neem jij al deel aan de netwerkvorming?

Samenwerking Buurtteams en Dagbesteding in toeleiding. Oefen jij al met het werkproces? Neem jij al deel aan de netwerkvorming?

16 april 2022

In Noord, Nieuw West, West en Oost zijn al opstartbijeenkomsten geweest om met elkaar in gesprek te gaan over een vorm effectieve samenwerking nu de toeleiding naar dagbesteding primair bij de Buurtteams komt. Er is juist gekozen voor een overgangstraject waarin beide partijen met elkaar in gesprek gaan. En ook nog kunnen uitproberen wat het beste werkt. De Omslag begeleid de opstartbijeenkomsten. Daarna is het aan de netwerkpartners zelf op welke manier we in het netwerk investeren. Af en toe een themabijeenkomst? Een Appgroep? Deze periode is vooral ook bedoeld om nog wat te experimenteren wat wel en niet werkt. Dus probeer vooral ook uit. Zoek elkaar in de praktijk alvast op. Probeer bijvoorbeeld uit hoe je een evaluatie het meest effectief samen kan oplossen.

Parallel is er een divers samengestelde werkgroep die zich buigt over het werkproces van aanmelding en evaluatie.

Komende weken zullen de opstartbijeenkomsten ook plaatsvinden in Zuid, Centrum en Zuidoost. Ben jij al aangehaakt? Wil je meer weten over dit proces? Informeer bij de betreffende netwerkmanager in je stadsdeel.

Voor vragen rond het aanbestedingstraject overleg je met de contactpersoon van de gemeente.

Een van de belangrijke aspecten is voldoende zicht op de diversiteit aan activiteiten. Hierin speelt in ieder geval Je Kunt Meer een rol. Het Platform Informele Zorg laat als voorbeeld zien dat zij ook investeren om samen te werken aan die zichtbaarheid. En elkaar te vertegenwoordigen in afstemming met de Buurtteams. Dat is misschien ook een tip voor vooral de kleinere en/of stedelijk spelers omdat jij je niet overal persoonlijk in de etalage kan zetten.