Wijknetwerken Amsterdam > Geen categorie > Symposium Rechteloos in Amsterdam 5 april

Symposium Rechteloos in Amsterdam 5 april

27 maart 2024

De Straatalliantie nodigt je van harte uit voor het symposium RechteDakloos in Amsterdam op 5 april, van 13:00 tot 16:00 uur in Lab111 Arie Biemondstraat 111, 1054 PD Amsterdam, gevolgd door een borrel in Het Daklozenkantoor (Arie Biemondstraat 103).

Het programma richt zich op de actuele problematiek en de uitdagingen die er liggen. Daarnaast wordt stilgestaan bij de rol en inzet van de Straatalliantie als onafhankelijke belangenorganisatie voor dak- en thuisloze mensen in Amsterdam.

Symposium Straatalliantie: RechteDakloos in Amsterdam Dit jaar bestaat de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens 75 jaar. Maar wie dakloos is, is anno 2024 in Nederland nog altijd in belangrijke mate rechteloos. Ook in Amsterdam. Tijdens het symposium staan we stil bij de groeiende nood, en daarmee de groeiende opdracht voor de stad om dakloze mensen uitzicht te bieden op een menswaardig bestaan en hen in staat te stellen hun rechten te verwezenlijken. Wat gaat goed, wat gaat er mis en hoe doet Amsterdam het, waar het gaat om preventie van dakloosheid, de omslag van opvang naar wonen en participatie van mensen met ervaringskennis? Hoe geeft Amsterdam anno 2024 invulling aan haar wapenspreuk “heldhaftig, vastberaden, barmhartig”, centrale uitgangspunten die verzet tegen onrecht symboliseren, en wat moet er veranderen om dakloosheid nú te voorkomen en uit te bannen in 2030?

Programmabijdragen en aansluitende borrel
Het programma bevat bijdragen van – onder andere:
Rutger Groot Wassink
(wethouder Sociale zaken, Opvang, Democratisering van Amsterdam),
Caroline de Groot
(advocaat en grondlegger Bureau Straatjurist)
Dennis Lahey
(directeur MDHG, belangenvereniging van/voor drugsgebruikers)

Het symposium wordt geleid door Willem van Sermondt (programmaleider Alle Jongeren een Thuis van Kansfonds). Het symposium is de opmaat voor informele uitwisseling tijdens de aansluitende borrel in het vernieuwde Daklozenkantoor vanaf 16:00.

Aanmelden Meld je aan via deze aanmeldlink. Helaas is er maar beperkt ruimte.