Wijknetwerken Amsterdam > Geen categorie > Time out plekken voor jonge vrouwen die met seksuele intimidatie of geweld te maken hebben.

Time out plekken voor jonge vrouwen die met seksuele intimidatie of geweld te maken hebben.

13 mei 2022

Beschikbare Timeout-plekken bij OpAdem 

Begeleid jij jongvolwassen vrouwen die in de knel zitten? Maak dan gebruik van het aanbod van OpAdem. 

Jongvolwassen vrouwen met problematiek rondom seksuele intimidatie, seksueel geweld, al dan niet gepaard gaand met (dreigende) dak- en thuisloosheid. In de leeftijd vanaf 17,5/18 jaar, die op korte termijn een tijdelijke, veilige en stabiele opvangplek nodig hebben om op adem te komen. Vanuit rust en veiligheid wordt verkend wat de beste vervolgstappen zijn. 

OpAdem is niet bedoeld voor jongvolwassen vrouwen die: 

  • 24-uurstoezicht nodig hebben 
  • Zwanger zijn, of kinderen hebben 
  • Ongedocumenteerd zijn 

Wat biedt de timeout-plek bij Opadem? 

  • Tijdelijke opvang, voor bepaalde tijd 
  • Maatwerkbegeleiding door professionals 
  • Waar nodig, dagelijkse ondersteuning door een hoofdbewoner op locatie 
  • Voortzetting bestaande begeleiding 
  • Continuïteit, met afspraken tussen professionals over samenwerking en regie 
  • Waar mogelijk hulp bij het veilig terugkeren naar het eigen netwerk en/of ondersteuning bij het vinden van een vervolgplek 
  • Verbinding met Buurtteams en Amsterdam Extra, voor ondersteuning na uitstroom 

Locatie 

Bij Kamers met Kansen in stadsdeel Nieuw-West van Stichting Combiwel Amsterdam. Aanmelden en vragen Via OpAdem@combiwel.nl en VeldregieJOVO@ggd.amsterdam.nl  

• Neem contact met ons op en je wordt binnen 2 werkdagen teruggebeld om samen het aanmeldformulier in te vullen. 

• Afhankelijk hiervan, wordt een screeningsgesprek ingepland met de jonge vrouw om samen met haar de zorgvraag te kunnen duiden en mogelijke risico’s en belemmeringen in kaart te brengen. 

• Binnen 2 werkdagen volgt de terugkoppeling. 

– Bij een positief besluit volgt plaatsing 

– Bij een negatief besluit bespreken we mogelijk passende andere opties naar alternatieve oplossingen. 

Ten slotte 

Loopt er al een aanmelding via de Centrale Toegang MOJ? Neem dan contact op met de Centrale Toegang en meld niet aan voor OpAdem. De Centrale Toegang is betrokken bij OpAdem en verwijst desgewenst door. 

OpAdem is een samenwerking tussen het programma tegen Seksuele Intimidatie en Seksueel Geweld (SISG),  Maatschappelijke Opvang voor Jongvolwassenen (MOJ), GGD Amsterdam (Centrale Toegang MOJ) en Kamers met Kansen.