Wijknetwerken Amsterdam > Geen categorie > Vangnetregeling Energiearmoede

Vangnetregeling Energiearmoede

7 oktober 2022

De inzet vanuit de Buurtteamorganisaties is bij het vangnet van groot belang. Waarin kan het Buurtteam ondersteunen?

  • Budgetadvies/begeleiding om een haalbaar financieel jaarplan te maken
  • Energie coaching
  • Schuldenrustlening of schuldhulpverlening
  • Aanvraag individuele bijzondere bijstand
  • Nazorg, in ieder geval bij de jaarrekening. Dit om te voorkomen dat de jaarrekening leidt tot nieuwe schulden
  • hulp bij aanvraag energietoeslag

De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten. Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 eenmalig € 800,- ontvangen. Amsterdammers kunnen vanaf nu de energietoeslag aanvragen.

Mensen die nog geen energietoeslag hebben gekregen of nog geen brief hierover van de gemeente en wel recht denken te hebben op de energietoeslag, kunnen nu hier de energietoeslag aanvragen. Heel veel mensen zullen de energietoeslag aanvragen. Daarom kan het langer duren voordat de aanvraag behandeld is.

Actuele update bij dit bericht: https://wijknetwerken.amsterdam/buurtteams/energiecrisis/

​​​​​​​Aanvullende informatie voor professionals die nuttig kan zijn als u vragen van klanten krijgt