Wijknetwerken Amsterdam > Geen categorie > Webinar Verlies en Veerkracht op 14 april

Webinar Verlies en Veerkracht op 14 april

7 april 2022

Op 14 april is er voor professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn in het sociaal domein in Amsterdam een webinar over Verlies en Veerkracht via MS teams.

Het geconfronteerd worden met verlies doet een groot beroep op de veerkracht van bewoners. Of dat nu gaat om het verlies van een partner door overlijden, het verlies van de eigen gezondheid en zelfstandigheid, het verlies van de vertrouwde omgeving na een verhuizing, of een ander soort verlies. Ouderen hebben relatief vaak te maken met verlies. Omgaan met verlies en rouw vraagt om een specifieke begeleiding. Wat kan je als professional of informele zorgaanbieder voor ouderen betekenen in deze situatie?

Maria Hoefnagel zal u meenemen in het webinar over Verlies en Veerkracht. Zij is projectleider bij Soelaas, Expertisecentrum Verlies & Veerkracht, onderdeel van Prezens. 

In het webinar zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen: 
  *   omgaan met verlies
  *   het duale procesmodel van rouw (Stroebe en Schut)
  *   ondersteuning van bewoners (individueel en groepen)
  *   adviezen voor professionals en vrijwilligers

Datum en aanmelden
Het webinar is op donderdag 14 april van 15.30 – 16.30 uur, via MS teams.

Je kunt je aanmelden tot woensdag 13 april via webinar Verlies en Veerkracht