Wijknetwerken Amsterdam > Gemeente > Wijkzorg Amsterdamse stijl

Wijkzorg Amsterdamse stijl

29 januari 2019

Amsterdam heeft gekozen voor een netwerkformule. Samen met de basisvoorzieningen in de wijken kent Amsterdam vier typen wijkteams, gericht op verschillende doelgroepen. De Ouder Kind Teams (OKT) voor jeugd, Samen Doen voor multi-probleem gezinnen, de Activeringsteams voor participatie in het kader van de Participatiewet en Wijkzorg op de doelgroepen die vanuit de Wmo bediend worden. Nu is Wijkzorg een verhaal apart. Lees hier het artikel van Rigtje Passchier.