Wijknetwerken Amsterdam > Wijkzorg Amsterdam > Wijkzorg en het coronavirus

Wijkzorg en het coronavirus

17 maart 2020

Update 24 maart: Sinds 12 maart is het niet verantwoord om wijktafels en andere netwerkactiviteiten fysiek te laten plaatsvinden. Vanaf april gaan we digitale bijeenkomsten te organiseren! Houd de websites per stadsdeel daarvoor in de gaten.

Alle wijktafels en andere netwerkactiviteiten die t/m 6 april gepland staan, zijn opgeschort. Dit vanwege het coronavirus waarbij fysiek contact tot een minimum beperkt moet worden.

Hulde en sterkte voor degenen die directe zorg of ondersteuning verlenen en ook mooi om te zien hoe de netwerken zich sterk maken. Een aantal voorbeelden zullen we hier de komende periode publiceren als ook handige tools. Zie de pagina.

De allianties Wijkzorg wensen een ieder sterkte en gezondheid toe in deze tijd.