Wijknetwerken > Buurtteams > Geld > 1 jaar wijkteams Amsterdam, Buurtteam Amsterdam en Ouder- en Kindteams

1 jaar wijkteams Amsterdam, Buurtteam Amsterdam en Ouder- en Kindteams

17 juni 2022

De spilfunctie zien, erkennen en versterken met een solide (sociale) basis

Om 1 jaar wijkteams Amsterdam, Buurtteam Amsterdam en Ouder- en Kindteams te vieren en de samenwerking te versterken kwamen we op 5 april samen in de prachtige Ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam. Samen met de verantwoordelijk wethouders, (afgevaardigde) portefeuillehouders en betrokken directie en ambtenaren ging het gesprek over wat ons gezamenlijk te doen staat in het kader van de transformatieopgave sociaal domein.

Trots!

We delen een gevoel van trots over dat het is gelukt om klaar te (blijven) staan voor Amsterdammers ondanks uitdagende omstandigheden van het afgelopen jaar, dat Amsterdamse wijkteams vindbaar en herkenbaar aanwezig zijn over de hele stad, dat er een transitie van honderden cliënten en medewerkers tamelijk goed is verlopen en dat in Amsterdam bestaanszekerheid geïntegreerd is in het buurtteam. We bevestigden ook met elkaar dat er bestuurlijk een stevige basis is gelegd voor nauwe samenwerking tussen Buurtteam Amsterdam en Ouder- en Kindteams als de twee wijkteams van Amsterdam, als broer en zus! Waarbij beide wijkteams integraal werken, kijken naar het hele systeem en verantwoordelijk zijn voor het organiseren, bieden en coördineren van passende ondersteuning. Zij zijn de spil in de wijken en delen de waarde dat ze werken vanuit respect met Amsterdammers in een kwetsbare positie. Dit kunnen zij niet alleen en werken hierin intensief samen met de sociale basis en specialistische samenwerkingspartners. De komende periode bouwen we in de teams verder aan het versterken van deze samenwerking in de wijk.

Ambstwoningdiner met Buurteam Amsterdam en OKT (Ouder-en Kindteams).

Aansluiting wijkteams en sociale basis cruciaal

Het gesprek over de gemeenschappelijke opgave voor de toekomst werd in goede sfeer en vanuit gedeeld eigenaarschap gevoerd. Hierbij kwam één centraal thema overduidelijk naar voren: om de beweging naar preventie en ondersteuning ‘zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig’ te kunnen maken is de aansluiting wijkteams en sociale basis cruciaal. Waarbij het benutten van de inzichten vanuit de buurtteams en Ouder- en Kindteams over wat er nodig is in de sociale basis, en vice versa, belangrijk is om te zorgen voor passende ondersteuning en voldoende doorstroom. Daarvoor is het van belang verdere samenhang aan te brengen in de stedelijke opdracht aan de buurtteams en de Ouder- en Kindteams en de lokale opdracht(en) aan de sociale basis. Bij ondersteuning ‘zo licht mogelijk en zo zwaar als nodig’ inzetten hoort ook een gedeelde visie op de inzet van vrijwillige ondersteuning en een goede balans in het acteren op stedelijk en stadsdeel (gebiedsgericht) niveau.

Als passende eerste stappen in deze richting vanuit zowel de wijkteams als de gemeente Amsterdam zijn benoemd:

  1. Buurtteam Amsterdam en de Ouder- en Kindteams richten zich in de gezamenlijke ontwikkeling allereerst met name op: bestaanszekerheden; aansluiting sociale basis; versterken van de samenwerking op de werkvloer (werken in duo’s); versterken van de aansluiting 18+/-.
  2. De gemeente (stedelijk in samenwerking met stadsdeel) draagt er zorg voor dat de  opdracht aan de sociale basis (via het stedelijk kader sociale basis) en subsidiering van de sociale basis wordt gevoed door de Ouder- en Kindteams en de buurtteams vanuit de opgave in het gebied, zoveel mogelijk data gedreven.
  3. We geven nadere invulling aan samen-lerend-ontwikkelen, met een leercyclus om de aansluiting uitvoering en beleid te versterken. Waarbij buurtteams en Ouder- en Kindteams kunnen signalen en agenderen, en de gemeente (integraal) kan aannemen en handelen.

We hebben afgesproken om over een jaar opnieuw samen te komen in de ambtswoning om stil te staan bij de opbrengsten en samen vooruit te kijken.