Wijknetwerken > Buurtteams > Geld > Aanmelden van (jong)volwassenen en gezinnen: Buurtteam Amsterdam of Ouder- en Kindteam?

Aanmelden van (jong)volwassenen en gezinnen: Buurtteam Amsterdam of Ouder- en Kindteam?

31 maart 2021

Komende donderdag 1 april is het zover, dan opent Buurtteam Amsterdam haar deuren. Samen met de Ouder- en Kindteams zijn de buurtteams verantwoordelijk voor de ondersteuning aan alle Amsterdammers. Welke ondersteuning vanuit welk team het beste past bij de vraag van de Amsterdammer? Hier leest u meer over hoe volwassenen, jongvolwassenen en gezinnen kunt aanmelden vanaf 1 april.

Buurtteam Amsterdam en de Ouder- en Kindteams werken intensief samen als het gaat om ondersteuning aan alle Amsterdammers. Het is zo georganiseerd dat ze elkaar gemakkelijk “erbij kunnen halen” als de situatie daarom vraagt. Het maakt voor de Amsterdammer geen verschil of hij/zij binnenkomt via het buurtteam of via het Ouder- en Kindteam. Toch is het zinvol om vooraf de te bepalen vanuit welk team ondersteuning geboden wordt.Juist om te zorgen dat de Amsterdammer die ondersteuning krijgt die het beste bij hem of haar past.

Problematiek centraal

Om de juiste afweging te maken, is het van belang om te kijken welke problematiek bij de Amsterdammer centraal staat. Staat de problematiek van volwassenen centraal? Of gaat het specifiek om opvoed- en opgroeiproblematiek en/of de kindveiligheid?

Het Aanmeld- en Informatieteam kan u helpen bij het maken van deze afweging. De contactgegevens van het Aanmeld- en Informatieteam zijn hieronder te vinden.
De informatie in onderstaande tabel kan u helpen om uw afweging te maken.

 

  Buurtteam Amsterdam  Ouder- en Kindteam 
Voor wie? Biedt ondersteuning aan (jong)volwassenen bij problemen in het dagelijks functioneren zoals geldzorgen, woonproblematiek, psychisch welzijn, werken, meedoen of relaties.   Ondersteunt jongvolwassenen (18-23 jarigen) tenzij zij door Ouder- en Kindteam worden ondersteund (zie kolom hiernaast). Biedt hulp en ondersteuning aan gezinnen, kinderen, jongeren en ouders bij vragen/problemen rond opvoeden, opgroeien en kindveiligheid.
Biedt ook de jeugdgezondheidszorg (preventieve gezondheidszorg) voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar.

Ondersteunt jongvolwassen (18-23 jarigen) als het Ouder- en Kindteam al betrokken is, of wanneer uit onderlinge afstemming (tussen de jongvolwassene, Ouder- en Kindteam , het buurtteam en de aanmelder) blijkt dat het Ouder- en Kindteam het meest passend is.
Welke hulpvraag/ problematiek? De hulpvraag is primair gericht op de problematiek van (jong)volwassenen. Daarnaast is er altijd oog voor de impact van problematiek van ouders op het opvoeden en opgroeien en op de veiligheid van de betrokken kinderen en wordt altijd gevraagd hoe het gaat met de kinderen en wat zij nodig hebben.   Zo nodig haalt het buurtteam het Ouder- en Kindteam erbij en ondersteunen zij samen een jongvolwassene en/ of ouders, elk vanuit hun eigen expertise en met eigen resultaten.  De hulpvraag is primair gericht op het opvoeden en opgroeien. Daarnaast is er altijd oog voor de andere leefgebieden waar ouders, jongeren en kinderen  moeite kunnen ervaren.   Zo nodig betrekt het Ouder- en Kindteam het buurtteam en ondersteunen zij samen een jongvolwassene en/ of ouders, elk vanuit hun eigen expertise en met eigen resultaten.     

 

Algemene contactgegevens buurtteams

Op www.buurtteamamsterdam.nl vindt u de locaties en contactgegevens van alle buurtteams. Ook kunt u contact opnemen met een van de zeven buurtteamorganisaties via:

Buurtteamorganisatie E-mailadres Telefoonnummer
Centrum info@buurtteamamsterdamcentrum.nl 020 557 33 38
Noord info@buurtteamamsterdamnoord.nl 020 435 45 55
Zuid info@buurtteamamsterdamzuid.nl 020 235 91 20
Nieuw-West info@buurtteamamsterdamnieuwwest.nl 020 667 51 00
West info@buurtteamamsterdamwest.nl 020 618 49 52
Zuidoost info@buurtteamamsterdamzuidoost.nl 020 314 16 18
Oost info@buurtteamamsterdamoost.nl 020 462 03 00

 

De locaties en contactgegevens van de Ouder- en Kindteams vindt u op www.oktamsterdam.nl.

Aanmelden huishoudens en gezinnen met meervoudige complexe problematiek

Als samenwerkingspartner van de buurtteams en Ouder- en Kindteams kunt u huishoudens en gezinnen met meervoudig complexe problematiek aanmelden via het bestaande Aanmeld- en Informatieteam. Dit Aanmeld- en Informatieteam blijft tot de zomer operationeel voor zowel aanmeldingen voor meervoudige complexe problematiek bij de zeven buurtteamorganisaties als voor het Ouder- en Kindteam. Dat kan per e-mail of via de telefoon.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw aanmeldsysteem. Zodra hier meer over bekend is, informeren we u hierover.

Vragen?

Heeft u nog vragen over samenwerken met de buurtteams, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij de buurtteamorganisatie in oprichting of met het ondersteuningsteam: ondersteuningbuurtteams@amsterdam.nl.