Wijknetwerken > Buurtteams > Agenda > Burgerdialoog: in gesprek over ouder worden in Amsterdam-Noord

Burgerdialoog: in gesprek over ouder worden in Amsterdam-Noord

Datum

02 februari 2023

Begintijd

19:00

Eindtijd

21:00

Locatie

Buurtteam Volewijck, Hagedoornplein 1C, Amsterdam

We worden steeds ouder en dat is heel mooi. Maar het heeft ook gevolgen voor de vraag naar zorg en ondersteuning in de toekomst. Beter Samen in Noord wil graag met de Amsterdammer in gesprek over ideeën en wensen. Fijn als je betrokken buurtbewoners uit wil nodigen!

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Hoe willen we ouder worden?
  • Hoe bereiden we ons daarop voor?
  • Wat hebben we nodig om ons daarin te ondersteunen?
  • Waar zitten bij u en uw omgeving de grootste zorgen?
  • Wat kunnen we samen beter dan alleen om prettig oud te worden als mens en als gemeenschap?
  • Hoe kan digitale hulp helpen bij uwsociale contacten?
  • Hoe kan digitale zorg helpen bij een gezonde leefstijl?
  • Kan een app of website helpen in het inzicht krijgen in eigen financiën en bij financiële zorgen?

Over dit soort vragen gaan we met elkaar in gesprek op donderdagavond 2 februari 2023 in Amsterdam-Noord bij Buurtteam Volewijck, Hagedoornplein 1c. Inloop vanaf 18.45 uur, we starten om 19.00 uur. De bijeenkomst is om 21.00 uur afgelopen.

Wat gaan we doen?

We willen nadenken over hoe de zorg in de toekomst ingericht kan worden in een ouder wordende samenleving. We gaan in kleinere groepjes in gesprek over de toekomst. En we kijken samen naar mogelijke oplossingen en wie we daar nog bij betrekken. Alle uitkomsten worden geanonimiseerd verwerkt.

Aanmelden Burgerdialoog

Deze Burgerdialoog is voor bewoners van Amsterdam-Noord die graag meepraten over deze onderwerpen. Aanmelden kan via communicatie@cordaan.nl. Er kunnen maximaal 40 mensen deelnemen.

Vriendelijke groeten, Beter Samen in Noord

Bestaande uit de organisaties Cordaan, Evean, BovenIJ, HVO Querido, Arkin, DOCK, De Sociale Maatschap en Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra. Medeorganisatoris de Digitale Zorgzandbak

 

Contact

Beter Samen in Noord

communicatie@cordaan.nl

Beter Samen in Noord