Wijknetwerken > Buurtteams > Agenda > Conferentie Sociaal domein en palliatieve zorg

Conferentie Sociaal domein en palliatieve zorg

Datum

20 april 2023

Begintijd

14:00

Eindtijd

18:00

Locatie

Cultureel centrum De Thomas, Pr. Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam

Kennismaken met elkaars wereld

Ken jij mensen die langdurig of levensbedreigend ziek zijn? Mensen met bijvoorbeeld COPD, Parkinson,
hartfalen of een andere ernstige ziekte? Begeleiding en zorg voor deze groep mensen (en hun naasten) is een
verantwoordelijkheid van ons allemaal. De inzet van het sociaal domein krijgt een steeds grotere rol in het leven
van mensen met een ernstige of levensbedreigende aandoening. Om dat goed te kunnen doen, is het van
belang dat je weet wat jij kunt doen en met wie je samen kunt werken.

Het Netwerk Palliatieve Zorg organiseert daarom samen met Wijknetwerken Amsterdam, Buurtteam Amsterdam en Agora, op donderdag 20 april een conferentie over dit thema om kennis te maken met elkaars wereld.

De conferentie gaat om bewustwording, kennisvergroting en wordt wellicht het startsein van een betekenisvolle samenwerking.

Na je aanwezigheid bij deze conferentie weet je:

  • wat het begrip palliatieve zorg inhoudt en dat het sociaal domein daar onlosmakelijk mee verbonden is;
  • dat het om een grote groep (thuiswonende) Amsterdammers gaat;
  • beter welke rol er voor het sociale domein is weggelegd;
  • wie je samenwerkingspartners in je netwerk zijn.

Aanmelden

Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden.

Contact

Charissa Maduro

cmaduro@buurtteamsterdamoost.nl

Netwerk Sociaal Domein/Wijknetwerken Amsterdam / Buurtteams