Wijknetwerken > Buurtteams > Agenda > Training Pgb-aanvraag

Training Pgb-aanvraag

Datum

29 november 2019

Begintijd

09:00

Eindtijd

12:30

De training Persoonsgebonden budget (Pgb)-aanvraag gaat over het proces van de Pgb-aanvraag. Hieronder vallen alle processtappen, bijbehorende taken, documenten, de rolverdeling en definities zoals Pgb-bekwaamheid.
De training is bedoeld voor wijkzorgmedewerkers die regelmatig een Pgb-aanvraag moeten doen.

Meer informatie is te vinden op de site van de gemeente.

Direct aanmelden kan via dit inschrijfformulier

Contact