Wijknetwerken > Buurtteams > Geen categorie > Buurtteam Amsterdam Zuidoost in gesprek met BZK

Buurtteam Amsterdam Zuidoost in gesprek met BZK

21 september 2023

Op vrijdag 15 september hadden we een bijzondere dag bij het Buurtteam Amsterdam Zuidoost. We ontvingen een hoge delegatie van het ministerie van Binnenlandse zaken, bestaande uit verschillende secretarissen/directeuren generaal. Na een fietstocht door Zuidoost ontvingen wij hen op onze nieuwste locatie, het Empowerment Centrum, waar we het integrale team ZO =GNoord huisvesten.. Hier werken we nauw samen met bewoners en partners om de uitdagingen rondom bestaansonzekerheid en kansenongelijkheid in de wijk aan te pakken.
 
B&A Groep bestuurder Mathilde Corsten, directeur Buurtteam Amsterdam Zuidoost Willem Jansen en netwerkmanager Zuidoost, Weesp/Driemond  Juanita van Schoonhoven verwelkomden de delegatie warm. We vinden het van groot belang om hen inzicht te geven in ons werk en de uitdagingen waarmee zowel wij als onze cliënten dagelijks te maken hebben. Directeur Willem Jansen en netwerkmanager Juanita van Schoonhoven gaven een overzicht van de situatie in Zuidoost, waar armoede, schulden, discriminatie en sociale uitsluiting veel voorkomen. We hebben ook laten zien hoe we samenwerken met andere partners en organisaties, zoals coalitiepartners, om deze problemen aan te pakken, bijvoorbeeld door Amsterdammers te ondersteunen bij het vinden van werk, het aanvragen van toeslagen en het oplossen van conflicten.
 
Als Buurtteam Amsterdam Zuidoost in Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost, hebben we benadrukt dat er nog veel ruimte is voor verbetering in de systemen en processen die het leven van onze cliënten beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is de toeslagenaffaire, die veel Amsterdammers in Zuidoost hard heeft getroffen. De trage afhandeling van toeslagenproblemen vergroot de problemen waarmee ze al kampen. We pleitten ook voor betere coördinatie tussen de verschillende projecten en initiatieven in Zuidoost en Gemeente Amsterdam om een gemeenschappelijk doel en een integrale aanpak te realiseren. Dit fundament ontbreekt nog te vaak.
 
We waren blij met het bezoek van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en we hechten er groot belang aan om de praktische uitdagingen waar bewoners mee te maken krijgen te benadrukken. We hopen dat dit bezoek de dialoog tussen de overheid en het lokale niveau zal versterken. Samen streven we naar een betere toekomst voor Zuidoost. We kijken uit naar hun reacties en feedback, en we zullen jullie op de hoogte houden van de resultaten van deze ontmoeting.
 
#bestaanszekerheid #kansenongelijkheid #buurtteamamsterdam #amsterdamzuidoost #socialezaken #zuidoost #sociaalwerk #wijknetwerken Wijknetwerken Amsterdam