Wijknetwerken > Buurtteams > Geld > De gemeenteraad Amsterdam op bezoek bij Buurtteam Amsterdam

De gemeenteraad Amsterdam op bezoek bij Buurtteam Amsterdam

22 september 2022

Vrijdag 9 september 2022 kwam de raad op bezoek bij Buurtteam Amsterdam, aan de Lekstraat bij Buurtteam Amsterdam Zuid. De raad kreeg een inkijkje in de dagelijkse buurtteampraktijk vanuit bestuurders, managers en medewerkers.

Het gesprek ging natuurlijk over de armoedecrisis en de toenemende druk op bestaanszekerheden die buurtteammedewerkers tegen komen bij Amsterdammers. Daarnaast werd er gesproken over de meerwaarde van de buurtteams voor de stad Amsterdam: het multidisciplinair werken, de nabijheid in de buurt, het breed kijken en de diverse achtergronden van medewerkers in de teams. Ook knelpunten werden besproken zoals de bezetting van personeel en vrijwilligers in de buurtteams, de aansluiting op de sociale basis en de veelheid aan nieuwe ontwikkelingen voor medewerkers.

Er was veel interesse en waardering vanuit de raad. Na afloop aten de raadsleden een hapje mee bij Buurzaam Koken en gingen ze met buurtbewoners in gesprek.