Wijknetwerken > Buurtteams > Gezondheid > Een dag uit het leven van de netwerkmanager uit Zuid

Een dag uit het leven van de netwerkmanager uit Zuid

14 juni 2022

Maandag de 13e

(zomaar een  dag uit het leven van de netwerkmanager uit Zuid)

Ik kijk in mijn agenda voor deze dag en zie een mooie mix van afspraken die allemaal draaien rond de kern van mijn baan: verbinden van partijen die zorg en ondersteuning geven aan Amsterdammers. Zodat de Amsterdammer zo snel mogelijk de ondersteuning krijgt die nodig is’.

Carla Schröder

In de ochtend bel ik een gebiedsbeheerder van woningbouwvereniging Rochdale en link hem aan de coördinator vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. De woonvrijwilligers van Vluchtelingenwerk zien soms over het hoofd dat statushouders altijd voorgesteld moeten worden aan hun buren. Dat helpt bij het voorkómen van onbegrip en irritaties. We hebben afgesproken dat Rochdale de woonvrijwilligers hierover voorlichting gaat geven.

Vandaag lunch ik ook mee met het netwerkoverleg ‘ouderen’ dat is georganiseerd door SOOZ (een welzijnspartner) en het stadsdeel. Zuid is het meest vergrijsde (verzilverde!) stadsdeel van Amsterdam en het is terecht dat veel aandacht is voor hun leefsituatie. Er zijn schitterende initiatieven voor ouderen die overigens vaak door andere ouderen worden georganiseerd. Ik wil ze kennen en ervoor zorgen dat ze op de goede plek ‘landen’. Want dat is toch één van de hoofdtaken van een netwerkmanager; zorgen dat partijen elkaar kennen, elkaar waarderen, samenwerken en op deze wijze zorgen voor de beste ondersteuning voor Amsterdammers die dit een tijd(je) nodig hebben.

Ik ben daarom blij met de WhatsApp-groep: 100% Zuid. In deze groep delen 254 deelnemers hun kennis over het ondersteuningsaanbod in Zuid. Of het nu een wijkverpleegkundige is, een huisartsenpraktijk, een buurtwerker, een stadsdorper of een buurtteammedewerker:  we stellen elkaar vragen als we niet weten waar of bij wie we moeten zijn en krijgen altijd een antwoord. Want al die mensen bij elkaar weten samen heel erg veel. Ooit heeft iemand deze groep gestart en ik ben enthousiast promotor ervan en één van de vele beheerders van deze groep.

Later die dag zit ik nog een TWES-groep voor. TWES staat voor Tussen Wal En Schip. In de TWES groep bespreken we in een kleine groep van één  buurtteammedewerkers, één buurtwerker en één coördinatoren informele zorg (maatjesprojecten) de casuïstiek van mensen die ondersteuning nodig hebben maar waar één van de drie partijen niet uit lijkt te komen. Door nauw samen te werken lukt het ons tóch vaak om er een oplossing voor te vinden. Maar soms is deze oplossing ‘suboptimaal’ en dat zijn juist de zaken die ik graag meeneem naar het brede Managersoverleg Zuid.

Daar gaat mijn laatste bespreking die dag over als ik mensen van drie verschillende zorg- en welzijnsorganisaties én het stadsdeel zie om het brede managersoverleg Zuid voor te bereiden. Ik heb dit overleg vier jaar geleden gestart en nu komen tweemaandelijks zo’n vijftien (team)managers uit het brede zorg- en welzijnsdomein uit Zuid bij elkaar om samenwerking te bevorderen, signalen te bespreken en afspraken maken over het acteren/doorpakken op deze signalen. De vorige keer bespraken we er de eerste conclusies van de vier TWES groepen die in Zuid actief zijn. Dat heeft ertoe geleid dat meer partijen willen aansluiten bij de TWES groepen om bij te dragen aan de oplossingen. Een mooi resultaat!

Ook nu ik dit stukje schrijf voelt het vreemd dat ik dit allemaal achter me ga laten. Per 1 juli neem ik afscheid: ik neem een tussenjaar en draag daarom het stokje over aan Jerry Galesloot. Hij zal een deel van mijn werk overnemen en er vast en zeker ook zijn eigen kleur aan geven. Ik wens hem heel veel succes en werkplezier in deze mooie functie met zoveel leuke en fijne collega’s die zich met hart en ziel inzetten voor Amsterdammers. Ik ga jullie missen en hoop van harte jullie weer tegen te komen!