Wijknetwerken > Buurtteams > Geld > Ervaringen van een klantmanager in het buurtteam

Ervaringen van een klantmanager in het buurtteam

14 juni 2021

De buurtteams zijn nu ruim twee maanden operationeel. Vanuit WPI zijn vaste klantmanagers en inkomensconsulten bij de buurtteams aangehaakt. We vragen José Brander, klantmanager WPI, hoe het gaat en wat er speelt.

José: “We zijn in het centrum van twee naar vier buurtteams gegaan. Er zijn dus nog wisselingen geweest maar we staan er nu. En al is het nog pionieren in deze fase, ik weet zeker dat als ik straks één dag per week fysiek aanwezig ben, we elkaar steeds beter weten te vinden. Het aantal vragen dat nu op me af komt valt me nog wat tegen. Maar dat wordt vast snel meer.”

Verschillen in de stad

“Alle WPI buurtteammedewerkers komen online bij elkaar om te bespreken hoe het gaat. Er zijn grote verschillen in de stad. In sommige buurtteams zijn de casuïstiek besprekingen nog niet gestart. Elders loopt er van alles. Op grond van deze informatie denk ik dat het in mijn buurtteam Claverhuis al behoorlijk goed loopt – we hebben natuurlijk een voorsprong omdat we eigenlijk al in september zijn gestart.”

Casuïstiek bespreking

“Wat goed gaat zijn de wekelijkse besprekingen op dinsdagochtend. De ene week is het een casuïstiek bespreking, de andere week worden de nieuwe aanmeldingen besproken. We sparren dan vooral over de lastigere aanmeldingen en beoordelen of WPI een partij is die erbij wordt betrokken. Dat is niet in alle gevallen nodig. Zelf heb ik ook al een case ingebracht. Dan merk je de meerwaarde van werken in een multidisciplinair team want ik kreeg mooie tips van collega’s. Het ging om een vrouw die in een isolement terecht was gekomen. Ik wilde graag advies hoe ik een doorbraak zou kunnen realiseren. Hoe kon ik haar intrinsieke motivatie om weer aan de slag te gaan naar bovenhalen?”

Toekomstwens

“Ik kijk uit naar het elkaar fysiek kunnen zien. Dan kunnen Amsterdammers, naast telefonische of online aanmelding, ook gewoon binnenlopen voor ondersteuning door het buurtteam.”