Wijknetwerken > Buurtteams > Gezondheid > Feestelijke opening het Breinplein

Feestelijke opening het Breinplein

28 september 2022

Op donderdag 15 september vond aan de Karspeldreef in Amsterdam Zuidoost de officiële opening van het Breinplein plaats. Het Breinplein is een initiatief van Buurtteam Amsterdam Zuidoost, Civic Amsterdam, Odensehuis Amsterdam, Wijknetwerken Amsterdam, Markant, centrum voor mantelzorg, Cordaan, Alzheimer Nederland en BUURTVERBINDING.


Het Breinplein richt zich op het mentaal welbevinden van bewoners, en maakt de thema’s dementie, geestelijke gezondheidszorg, gezonde leefstijl en bewegen zichtbaar en bespreekbaar met behulp van voorlichting, activiteiten en deskundigheidsbevordering. 


De invulling van de activiteiten en voorlichting wordt door Buurtteam Zuidoost en haar netwerkpartners verzorgd. Met oog voor de belevingswereld van bewoners en de dynamiek in de wijk wordt gewerkt naar een wekelijkse programmering op het Breinplein. Het Breinplein is een fysieke plek waar vraag en aanbod samenkomen, maar is ook de naam waaronder diverse activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten op locatie kunnen worden georganiseerd.


Mathilde Corsten, directeur van Buurtteam Amsterdam Zuidoost opende het Breinplein officieel met het doorknippen van een rood lint. 
De organisatie kijkt terug op een geslaagde middag met veel positieve feedback.
Meer weten?
Kijk op Wijknetwerken of bezoek de activiteitenagenda van Civic Amsterdam.