Wijknetwerken > Buurtteams > Geld > Gezocht: programmamedewerker Programma Transformatie Buurtteams Amsterdam

Gezocht: programmamedewerker Programma Transformatie Buurtteams Amsterdam

8 maart 2022

Met de komst van de buurtteams in Amsterdam is het vragen van hulp en/of ondersteuning voor de Amsterdammer eenvoudiger geworden: zij kunnen nu op 1 plek terecht voor een veelheid aan vragen en ondersteuning op het gebied van zorg, wonen, werk, gezondheid, geld, ontmoeten en veiligheid. De buurtteams zijn georganiseerd op stadsdeelniveau: zo zijn er zeven buurtteamorganisaties in de stad. Deze organisaties voeren samen 33 buurtteams in de stad uit. Daarbij wordt intensief samengewerkt met relevante partners: de Sociale Basis, OKT, specialistische hulpverleners, Werk & Inkomen, schuldeisers, woningbouwcorporaties, onderwijs, de veiligheidsketen, enzovoorts.

De zeven buurtteamorganisaties werken stedelijk actief samen: onder andere wat betreft de communicatie met de Amsterdammer, de aard en de vorm van de dienstverlening, de samenwerking met tal van partners in de keten rond de buurtteams, werkprocessen, professionalisering van medewerkers, arbeidsmarktcommunicatie, datagestuurd werken en ondersteunende systemen. Dat doen de buurtteamorganisaties in partnerschap met de Gemeente Amsterdam en diverse samenwerkingspartners.

Deze samenwerking en de ontwikkelopgave daarin voor de komende jaren wordt georganiseerd in het Programma Transitie en Transformatie Buurtteams Amsterdam. Voor het Programmateam zoeken wij versterking op de volgende positie:

Programmamedewerker (24-32 uur) 

De programmamedewerker heeft twee taakgebieden:  

 1. Ondersteunen van het tot stand komen van de maand- en kwartaalrapportages over de voortgang van projecten en afspraken in het programma. Daartoe:  

  a. Organiseren (planning, agenda, verslag) en bewaken van de afsprakencycli voor vullen, verwerken en bespreken van de rapportages. 

  b. Zorg dragen voor communicatie van de rapportages. 
 1. Ondersteuning bieden aan een nader vast te stellen aantal projectleiders in het programma. Daartoe op verzoek:  

  a. Losse afspraken en afsprakencycli organiseren (plannen, agenda) en bewaken. 
  b. Op verzoek verslaglegging van vergaderingen of bijeenkomsten. 
  c. Ondersteuning bieden bij de organisatie van communicatie vanuit projecten (mail, intranet, wijknetwerken.amsterdam.nl, etc.). 
  d. Ondersteuning bieden bij de organisatie van grotere bijeenkomsten en evenementen van het programma. 
  e. Bewaken acties die hieruit voortkomen.  

Het team 

De programmamedewerker maakt deel uit van het programmateam onder aansturing van de Programmamanager Transitie en Transformatie Buurtteams. In het programmateam is een aantal inhoudelijke projectleiders, een bestuurssecretaris, stedelijke communicatie coördinator en een programmamedewerker betrokken. Het programmateam werkt nog niet zo lang samen, maar de werksfeer binnen het programmateam is prettig en kenmerkt zich als positief, daadkrachtig, zorgvuldig en ambitieus.   

Profiel van de programmamedewerker:  

 • uitstekende communicatieve vaardigheden; 
 • open persoonlijkheid met verbindende eigenschappen; 
 • gestructureerd, accuraat, oplossings- en resultaatgericht; 
 • proactief, praktisch en daadkrachtig, flexibel, enthousiast;  
 • handig met PowerPoint, Excel, Word, Teams, Outlook, digitaal samenwerken;   
 • integer, klantgericht en gevoel voor verhoudingen en verschillende belangen;  
 • kennis van de buurtteamorganisaties is een pré;  
 • hbo-werk- en denkniveau.  

Aanstelling en arbeidsvoorwaarden 

Het betreft een aanstelling, mogelijk op basis van detachering, om te beginnen tot eind 2022. Afhankelijk van de ontwikkelingen bestaat de kans dat er verlengd kan worden. De aanstelling betreft een inzet voor 24 – 32 uur per week.  

De positie is ingeschaald op schaalniveau 8 van de CAO Sociaal Werk.  

Nadere informatie 

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 29 maart en donderdagmorgen 31 maart, online via MS Teams. Noteer deze data alvast in je agenda.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Programmamanager van het Programma Transitie en Transformatie Buurtteams, Larissa Wladimiroff via e-mail info@larissawladimiroff.nl.  

Interesse? Mail een motivatiebrief en cv gericht aan Programmamanager Larissa Wladimiroff via: crekum@buurtteamamsterdamoost.nl