Wijknetwerken > Buurtteams > Samen leren, ontwikkelen én werken voor Buurtteam Amsterdam

Samen leren, ontwikkelen én werken voor Buurtteam Amsterdam

Het Verbond van 100: oefenen, leren en ontwikkelen op vier plekken in verschillende buurten in Amsterdam. Professionals kijken samen wat werkt en wat beter kan. Vanuit de praktijk leverden zij input voor de werkwijze van de buurtteams.

Oefenen en ontwikkelen in de praktijk

Per 1 april 2021 kunnen Amsterdammers met allerlei ondersteuningsvragen op het gebied van sociale zorg, inkomen, schulden, werk, meedoen en veiligheid terecht bij een buurtteam dichtbij. Waar kunnen we dingen beter uitproberen dan op de plek waar het gebeurt? In de stad, bij Amsterdammers die ondersteuning nodig hebben!

Het Verbond van 100 was de plek waar professionals samen leerden, ontwikkelden en werkten voor de invulling van de buurtteams. Deze ‘leer- en doe teams’ bestonden uit professionals uit allerlei domeinen en disciplines. Het Verbond bestond uit vier teams in de buurten Oost (Dapperbuurt), Nieuw West (Geuzenveld/Slotermeer), Zuidoost (H-buurt/Amsterdamse Poort) en Noord (Volewijck).

Ieder team had een eigen ontwikkelopdracht op een specifiek thema. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerkingen tussen dienstverlening en zorg, Ouder- en Kindteams, GGZ en sociale basis, of het doen van een brede uitvraag bij intakes.

Wie werkten er in het Verbond?

In het Verbond werkten professionals van 21 verschillende aanbieders in de stad en ervaringsdeskundigen. Het gaat om maatschappelijk dienstverleners, ambulant ondersteuners, klantmanagers, schuldhulpverleners, sociaal raadslieden, Ouder- en Kind adviseurs, inkomensconsulenten en medewerkers Dienst Wonen.

Lees hier over de ervaringen van een aantal medewerkers van het Verbond van 100.

Ruimte om te experimenteren

Uniek is dat elk Verbondsteam extra maatwerkbudget en regelruimte had gekregen van de gemeente Amsterdam. Dankzij deze experimenteerruimte was het team in staat om maatwerk toe te passen voor Amsterdammers met meerdere, complexe problemen die niet 1,2,3 op te lossen zijn. Het leven en de vragen van de Amsterdammer vormen daarbij altijd het uitgangspunt.

Wat leverde het Verbond op?

De Verbondsteams werkten in een reële situatie met bestaande caseload en cliënten. De ervaringen die werden opgedaan, leverden belangrijke input op voor de buurtteams die nu aan de slag zijn.

De Verbondsteams werkten gezamenlijk aan een integrale werkwijze die wordt beschreven in het werkkader voor de buurtteams. De medewerkers onderzochten samen hoe integraal werken in de praktijk uitpakt. Door te doen en hierop te reflecteren. Wat werkt wel, wat werkt niet en waarom?

Onderdeel van de integrale werkwijze zijn drie centrale uitgangspunten (kernwaarden) en de Amsterdamse Maatwerk Methode. Deze worden beschreven in het Kompas. Hier lees je de eerste versie van het Kompas.

Documenten