Wijknetwerken > Buurtteams > Geld > HvA maakt kennis met Buurtteam Amsterdam

HvA maakt kennis met Buurtteam Amsterdam

25 januari 2023

Medio januari 2023 bezocht een delegatie van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een van de vier  Buurtteams in Amsterdam Oost. De delegatie bestond vooral uit docent-onderzoekers werkzaam bij de HvA van het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk.

Verkennen

Het doel van dit bezoek was het kennismaken met het buurtteam en verkennen van het werkveld. Het bezoek stond in het teken van uitwisseling tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld. Zoals de ontwikkelingen in de praktijk van het vak Social Work, of praktijkvragen die leven bij professionals in het veld en waar het lectoraat onderzoek naar zou kunnen doen.

Buurtteam Amsterdam

Sinds april 2021 zijn er ruim 30 buurtteams in de hele stad. Dus voor iedereen altijd in de buurt. Amsterdammers met vragen over onder andere zorg, ontmoeten en geld kunnen hier gratis terecht. Eenzelfde naam en gezicht in de hele stad maakt het voor de hulpvrager makkelijker om de weg te vinden in het hulp-aanbod.

Buurtteam Watergraafsmeer

De HvA-medewerkers werden ontvangen door de buurtteammedewerkers van Buurtteam Watergraafsmeer en participatie-medewerkers van Dynamo. In stadsdeel Oost wordt het Buurtteam Amsterdam Oost uitgevoerd door Dynamo, waar het welzijnswerk ook onder valt.

Medewerkers van het Buurtteam Watergraafsmeer legden aan de HvA-medewerkers uit hoe de Amsterdammer wordt geholpen binnen het buurtteam. Voor de Amsterdammer is er 1 aanspreekpunt (regievoerder). Binnen het buurtteam wordt samengewerkt met veel andere partijen in de stad. Afhankelijk van de hulpvraag worden andere partijen betrokken bij het traject met de Amsterdammer. Er wordt gewerkt volgens de Amsterdamse maatwerk methode en dus altijd gekeken naar het perspectief van de Amsterdammer. Wat heeft iemand nodig en wat kan iemand zelf. De buurtteammedewerker werkt als generalist, maar binnen de teams zijn er aandachtsfunctionarissen (GGZ, ouderen / dementie / mantelzorg, LVB / NAH, werk / inkomen, wonen / dakloosheid, statushouders, sociale basis en veiligheid / huiselijk geweld) die kunnen meedenken indien nodig. Ook weten buurtteammedewerkers en participatie-medewerkers elkaar snel en makkelijk te vinden. Een van de thema’s die met de HvA werden besproken was de plek van ervaringsdeskundigheid in de buurtteams.

Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk

Het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk onderzoekt welke kennis en vaardigheden sociaal werkers nodig hebben om sociale uitsluiting van stadsbewoners tegen te gaan (voor meer informatie zie www.hva.nl/ssw).

Het lectoraat is penvoerder van de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving, een samenwerkingsverband waaraan o.a. de opleiding Sociaal Werk van de HvA, de gemeente Amsterdam en praktijkpartners deelnemen (voor meer informatie zie www.hva.nl/wmo). In dat verband heeft het lectoraat de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar verschillende thema’s in relatie tot de sociale basis; waaronder recent naar de opvang van personen met een LVB in de sociale basis. Tijdens het bezoek is informatie over dit onderzoek en andere projecten met het Buurtteam uitgewisseld.

HvA en Buurtteam Amsterdam blijven contact houden over mogelijk onderzoeksthema’s in de toekomst.

Buurtteam Amsterdam

Amsterdammers

Amsterdammers met vragen over zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, ontmoeten of veiligheid kunnen terecht bij het buurtteam.

www.buurtteamamsterdam.nl

Professionals

Informatie voor professionals over Buurtteam Amsterdam is hier te zien: wijknetwerken.amsterdam/buurtteams

Het is hier ook mogelijk om je aan te melden voor de ‘Digitale nieuwsbrief professionals Buurtteam Amsterdam’. Op deze manier blijf je als professional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over Buurtteam Amsterdam van zorg- en welzijnsorganisaties.