Wijknetwerken > Buurtteams > Geld > “Je moet nooit opgeven”

“Je moet nooit opgeven”

17 juni 2022

“Ik neem de tijd voor mijn gesprekken met Amsterdammers”, zegt Mia, buurtteammedewerker in Nieuw-West. “Zeker bij een eerste gesprek of kennismaking moeten ze volop de ruimte krijgen om hun verhaal te doen. En ik om door te vragen. Meestal blijkt hun oorspronkelijke hulpvraag verweven met andere problemen.” Dat was onlangs het geval bij Amsterdammer Kelvin. “We hebben een heleboel tegelijk aangepakt.”

 

“Als buurtteammedewerker trek ik samen op met een ervaringsdeskundige, een vast onderdeel in de ondersteuning. Zeker bij een eerste gesprek; dat werkt aanvullend. Ervaringsdeskundigen hebben zelf ooit hulpvragen gehad en professionele ondersteuning gekregen. Dankzij die achtergrond, een aanvullende opleiding en hun praktische no-nonsense-houding weten ze dikwijls sneller de juiste toon te vinden bij Amsterdammers. Door als tandem op te trekken, zijn de ervaringsdeskundige en ik vaak effectiever dan als ik alleen werk. Samen komen we makkelijker tot een beeld van iemands ondersteuningsvragen en vinden we de aansluiting die nodig is om samen met de Amsterdammer aan de slag te gaan.”

Amsterdammer centraal stellen
“Voordat er buurtteams waren, werkten sociaal werkers lang niet zoveel samen met ervaringsdeskundigen. Dat gebeurt nu wel en hun meerwaarde staat inmiddels buiten kijf. Een heel goede ontwikkeling. Sowieso ben ik best positief over de nieuwe aanpak die de buurtteams met zich meebrengen. Bijvoorbeeld het feit dat de ondersteuning uitgaat van het perspectief van de Amsterdammer. Bij elk individu bekijken we waar hij staat, waar hij naar toe wil en wat zijn mogelijkheden zijn. Wat kan hij zelf of met zijn eigen netwerk? En welke aanvullende begeleiding of voorzieningen kunnen wij voor hem opstarten.”

“We zijn als buurtteammedewerkers nu veel minder degenen die alles bepalen. We bepalen samen met de Amsterdammer de koers en de Amsterdammer staat centraal. En we stimuleren hem ook om zoveel mogelijk zelf op te pakken. Er geen standaardoplossingen meer: bij elk individu is de uitdaging immers anders. Dit maakt het wel wat onduidelijker waar Amsterdammers ons precies voor kunnen inschakelen. De rol van het buurtteam was in het begin (april 2021) soms onduidelijk. Inmiddels weten de Amsterdammers voor wat ze kunnen aankloppen. We kregen daardoor in het begin een veelheid aan vragen waar wij ook niet altijd het antwoord op wisten  In het begin leek iedereen voor alles bij ons aan te kloppen – zeker toen bekend werd dat het persoonsgebonden budget en de ambulante ondersteuning onder ons vielen. Dat was overweldigend en soms ook frustrerend. Want we hébben niet voor elk vraagstuk een oplossing.”


“Als Buurtteam Amsterdam Nieuw-West hebben we die overweldigende begintijd goed doorstaan. Hoe dat gelukt is? Door als medewerkers open te staan voor de samenwerking, niet in de laatste plaats met elkaar. En de netwerkpartners in de wijk op te zoeken. Natuurlijk moesten we allemaal even wennen; we kwamen van verschillende organisaties, elk met een eigen structuur, werkwijze en cultuur, we hadden onze eigen expertises. Nu waren we opeens allemaal deel van één buurtteam met een nieuwe structuur, werkwijze en cultuur. Onze teamleider stuurde er daarom op aan dat we elkaar goed leerden kennen, zodat we wisten wat we aan elkaar hadden, makkelijker kennis deelden en sneller de juiste collega’s bij casussen betrokken. Hierdoor zijn we inmiddels een hecht team dat soepel de juiste hulp biedt.”

Serieuze problemen voorkomen
“Dat heb ik ook gemerkt bij mijn begeleiding van Kelvin. Hij was naar ons doorverwezen door een maatschappelijk werker van het OLVG. Daar had hij maanden gelegen voor een ontsteking van zijn alvleesklier. Hij mocht eindelijk terug naar huis, maar was nog zó verzwakt dat hij weinig kon. Zelfstandig de vier trappen op naar zijn appartement was onmogelijk voor hem – en zou ook nog heel lang een uitdaging blijven. Er moest veel met hem geregeld worden, zei de maatschappelijk werkster. Van een geschiktere woning tot financiële zaken: door zijn ziekte was zijn inkomen gekelderd en zonder hulp dreigden hij, zijn vrouw en hun drie kleine kinderen in serieuze problemen te komen. Dus ging ik bij hem op bezoek, samen met een ervaringsdeskundige.”

“Met z’n drieën brachten we in kaart wat er precies speelde, wat we als buurtteam konden doen en in welke volgorde we dat zouden aanpakken. De ervaringsdeskundige en ik hielpen Kelvin onder meer zijn administratie op orde te brengen, een verhuisvergoeding te ontvangen en daarmee hoger in het Woningnet-systeem te komen. Ook regelden we een vrijwilliger van de stichting !WOON die het Nigeriaanse gezin nu eens per week ondersteunt in de zoektocht naar een huurhuis. Verder schakelden we sociaal raadslieden van ons buurtteam in om zowel gemeentebelasting als zijn toeslagen aan te passen aan zijn nieuwe situatie. Voor een goede afhandeling hiervan bleek het bovendien nodig dat we Kelvins vrouw hielpen om haar vertraagde verblijfsvergunning te krijgen.”

“Daarnaast pakte ik een probleem aan met één van Kelvins twee werkgevers. Dat was een restaurant dat hem niet had ziekgemeld bij de Arbodienst, waardoor hij ook niet doorbetaald kreeg. Namens Kelvin verzocht ik het restaurant om dat alsnog te doen – en met terugwerkende kracht. Toen dat op niets uitliep, schakelde ik een heel betrokken advocate in, met wie ik Kelvin op zijn verzoek vertegenwoordigde in de rechtbank. Met succes. Hij heeft nu weer het inkomen waar hij recht op heeft en dat hij ook hard nodig heeft om zijn gezin te onderhouden. Omdat zij zo krap bij kas zitten, heb ik ze aangemeld bij de LINDA Foundation voor een pakket met waardebonnen dat ze heel goed konden gebruiken.

Geschiktere woning vinden
“Mijn ervaring is dat voor de meeste hulpvragen een oplossing te vinden is. En dat het daarbij helpt als er wederzijds vertrouwen is tussen het buurtteam en de Amsterdammer – doordat beide partijen hun afspraken nakomen, goed communiceren en niet opgeven. Dat zag ik ook bij Kelvin en zijn gezin. Met hem gaat het langzaam maar zeker beter. Het zal nog zeker een jaar duren voordat hij in zijn eentje vier trappen op en af kan, maar hij heeft nu in elk geval zijn financiële zaken op orde. En ik heb goede hoop dat het gezin binnenkort ergens in Amsterdam een geschiktere woning vindt. Is dat buiten Nieuw-West? Dan draag ik hen graag over aan het buurtteam daar. En blijven ze in dit stadsdeel? Dan weten ze me te vinden. Net als alle Amsterdammers die ik heb geholpen, hebben Kelvin en zijn vrouw mijn 06-nummer. Ze mogen me altijd bellen!”

* * *

Lees ook wat Kelvin zelf vertelt over de ondersteuning van Mia en Buurtteam Nieuw-West.