Wijknetwerken > Buurtteams > Geen categorie > Jerry Galesloot, netwerkcoördinator in Zuid, stelt zich voor…

Jerry Galesloot, netwerkcoördinator in Zuid, stelt zich voor…

21 november 2022

Mijn naam is Jerry Galesloot en sinds september ben ik gestart als netwerkcoördinator bij de Buurtteams in Zuid. Daarmee heb ik het stokje overgenomen van Carla Schroder.

Jerry Galesloot

Ik heb altijd binnen het sociaal domein gewerkt, als projectleider, adviseur, trainer en onderzoeker. Daarbij heb ik op verschillende thema’s gewerkt, zoals jeugdzorg, participatie, onderwijs, wmo en radicalisering/polarisatie. Mijn kracht ligt in het verbinden en stimuleren van mensen en organisaties. Daar ga ik mij in deze nieuwe baan ook voor inzetten. Om vanuit de Buurtteams de verbinding te leggen met onze partners, zodat de Amsterdammer zo goed en snel mogelijk de ondersteuning krijgt die nodig is.

De eerste maanden bij de Buurtteams waren heel interessant, leerzaam en divers. Elke dag is anders. Op een dag kan ik bijvoorbeeld starten met een overleg met alle netwerkcoördinatoren uit de andere stadsdelen, om stedelijke ontwikkelingen te bespreken en te leren van elkaar. Dan door naar een TWES-overleg, waarbij we in een kleine groep met een buurtteammedewerker, medewerker uit de sociale basis en vanuit informele zorg casuïstiek bespreken, om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Aansluitend een managersoverleg, met managers uit het brede zorg- en welzijnsdomein uit Zuid om de samenwerking te bevorderen, signalen te bespreken en afspraken te maken over het acteren op deze signalen. Tussendoor ben ik bezig met het organiseren van een bijeenkomst voor ouderen met als thema, financiële veiligheid. Tot slot heb ik nog een afspraak met een lokale organisatie in Zuid, die graag hun aanbod onder de aandacht wil brengen bij de Buurtteams in Zuid.

Als netwerkcoördinator werk ik altijd vanuit de locaties van de Buurtteams zodat ik veel collega’s leer kennen en zo ook goed meekrijg wat er allemaal speelt binnen de teams. Ook ben ik veel op pad om bij al onze samenwerkingspartners langs te gaan en te bespreken waar we de samenwerking kunnen versterken. Ik merk dat er veel op de Buurtteams afkomt. De medewerkers werken dagelijks keihard om de Amsterdammers te ondersteunen op veel verschillende vlakken. Geweldig om te zien wat voor belangrijk werk we doen en wat we voor elkaar krijgen. Na twee maanden ben ik al trots om daar onderdeel van uit te maken.

Als mijn werkdag erop zit, kan ik alle indrukken laten bezinken in de boemeltrein naar Zandvoort. Daar woon ik samen met mijn vrouw, twee kinderen en hond. Daar kan ik hardlopen in de duinen of golfsurfen in de Noordzee, om weer op te laden voor de volgende dag en mezelf in te zetten voor de Buurtteams in Amsterdam.