Wijknetwerken > Buurtteams > Geld > Magdy Khalil, netwerkmanager Nieuw-West, vertelt…

Magdy Khalil, netwerkmanager Nieuw-West, vertelt…

22 maart 2022

Mijn naam is Magdy Khalil, ik ben werkzaam als Netwerkmanager in Amsterdam Nieuw-West. Hiervoor heb ik onder andere als buurtwerker, welzijnscoach en projectleider gewerkt bij verschillende (welzijns)organisaties in de stad. Mijn kracht en passie liggen in het verbinden én aanjagen van initiatieven die de buurt en haar bewoners mooier en sterker maken. Ik kijk waar de behoeften liggen van bewoners en (informele) wijkpartners en initieer graag projecten en netwerken die hierop aansluiten. Concrete voorbeelden waar ik succesvol aan heb meegewerkt zijn Gouden Mannen, de WegWijsSalon en emancipatiecentrum Daadkr8.
In mijn rol als Netwerkmanager vanuit de Buurtteamorganisatie ga ik met verschillende partners en partijen in gesprek over hoe wij zo efficiënt en effectief mogelijk de hulpvraag/behoefte van de Amsterdammer kunnen faciliteren. 
Vanuit het verleden zijn er al veel netwerken opgebouwd, maar door alle veranderingen in het Sociaal Domein (mede door de komst van de buurtteams), is er een nieuwe situatie ontstaan. Het is belangrijk om de bestaande netwerken goed te borgen en daarnaast nieuwe samenwerkingen te creëren die ten dienste staan van de Amsterdammer. Door samen te werken hebben we de grootste successen kunnen behalen. Ik hoor vaak om mij heen dat samenwerken/netwerken wordt gezien als nóg een ‘extra’ taak op de al lopende werkzaamheden. Ik zie dat anders. Ik ben me ervan bewust dat het tijd kost om te investeren in de relaties, maar juist door daar de tijd voor te nemen en op zoek te gaan naar draagvlak en snijvlakken, ben ik ervan overtuigd dat er prachtige verbindingen in ontstaan, die uiteindelijk het werk lichter en beter maken ten behoeve van de hulp aan Amsterdammers.

In Nieuw-West is er een grote toestroom van mensen met een betaalde baan die in een dakloosheidspositie terecht zijn gekomen. Door een goede integrale samenwerking in de wijk op te zetten met onze partners en vrijwilligers, willen we deze groep mensen ondersteunen en meer wegwijs maken. We starten daarom binnenkort met een laagdrempelige inloop in de avonduren waar dakloze Amsterdammers terecht kunnen die overdag aan het werk zijn. Ze krijgen informatie en advies en ontmoeten lotgenoten, wat weer hun eigen netwerk versterkt.
Ook gaan we met hen in gesprek over hun wensen en behoeften zodat zij hun positie kunnen verbeteren. Denk hierbij aan samen reageren op woningen, taal- en computerlessen, emancipatie-aanbod en het samen ontplooien van nieuwe initiatieven.

Door nauw samen te werken met allerlei organisaties in Nieuw-West, leer je elkaar en elkaars aanbod beter kennen. Dit kan zorgen voor een betere en snellere  aansluiting bij de vraag van de Amsterdammer. 

De gesprekken die ik in het werkveld heb, gaan veel over de verbindingen en routes naar de verschillende organisaties in de wijk. Daar ligt een grote uitdaging. Veel bestaat al, maar het is de kunst om de juiste weg te vinden en samen vragen op te kunnen pakken, dubbel aanbod te herkennen en hiaten in het aanbod te constateren in een integrale samenwerking.

We merken ook we dat sinds de komst van de buurtteams ook nieuwe thema’s extra aandacht behoeven. Denk daarbij aan dakloosheid, spanningen in het huis, armoede, (mentale) gezondheid en eenzaamheid. Ik wil me inzetten om met elkaar slimme oplossingen voor deze vraagstukken te bedenken en netwerken beter samen te laten werken, waardoor de Amsterdammer beter geholpen is.