Wijknetwerken > Buurtteams > Gezondheid > Netwerkmanager brengt expertise dementie bij elkaar in Zuidoost

Netwerkmanager brengt expertise dementie bij elkaar in Zuidoost

22 december 2021

Om netwerksamenwerking te stimuleren is er per stadsdeel een netwerkmanager actief voor het gehele netwerk vanuit de Buurtteamorganisaties. Wie zijn ze en wat doen ze? Juanita van Schoonhoven, Netwerkmanager Zuidoost, vertelt over de reis van het expertise netwerk Dementie. 

“Ik werk al geruime tijd in het stadsdeel Zuidoost. In mijn vorige functie als projectleider Wijkzorgalliantie ben ik al gestart met het opzetten van allerlei netwerken en samenwerkingen op het gebied van zorg en welzijn met als doel: de beste zorg en ondersteuning voor de bewoners van Zuidoost. Ik let daarbij goed op positie en meerwaarde van de informele partners en de sociale basis. Ook zij leveren onmisbare ondersteuning en staan dicht bij de leefwereld van de bewoner; cruciaal voor goede zorg en gelijkwaardig aan zorg door professionals!  

De afgelopen 2,5 jaar houd ik mij bezig met het thema dementie vriendelijke wijken. Door gesprekken met bewoners, wijkverpleging en andere partners hoor en zie ik knelpunten en hiaten in zorgland. De casemanagers dementie hebben bijvoorbeeld aangeven dat zij vaak bewoners aangemeld krijgen in een verwaarloosde toestand. Dat soort berichten gaat aan je hart, je denkt dit kan anders!  

Zo heb ik het initiatief genomen voor een dementienetwerk. Vanuit mijn positie kan dat goed. Ik heb partners bij elkaar gekregen door een gezamenlijke subsidieaanvraag bij ZonMW in het kader van langer thuis wonen. Eén van die dierbare partners is Karine Klappe van het Odensehuis.

Samen met Karine heb ik de handen ineengeslagen en hebben we gekeken hoe wij informele en formele partners in één netwerk kunnen laten samenwerken. En dat is gelukt! We zien energie ontstaan om van elkaar te leren en om samenwerkingen te verduurzamen en te verstevigen. We hebben bijvoorbeeld het Alzheimer Café, dat door corona stil heeft gelegen, nieuw leven in geblazen.  In de week van dementie is een bijeenkomst gehouden in het Bijlmerpark theater met als thema “de vele gezichten van dementie” waar wij mantelzorgers aan het woord lieten om aan te geven waar zij tegenaan liepen en welke tips zij het netwerk kunnen geven. Het gesprek gaf de behoeftes, de emoties en wensen van de mantelzorgers weer. Uit deze bijeenkomst zijn weer nieuwe ideeën ontstaan om invulling te kunnen gaan geven aan die behoeftes.   

Wij hebben het netwerk een gezicht geven door een film te maken die de verschillende momenten van zorg en ondersteuning uitlichten die behoren bij de verschillende fases van dementie. De rode draad in de film is het verhaal van de dames Joyce en Marion vanaf het moment dat hun vaders de diagnose Alzheimer kregen. Het geeft de ervaringen weer van wat er dan allemaal op je af komt, hoe bespreek je zoiets in je familie?  Waar vraag je hulp? Er is een oerwoud aan organisaties wie moet ik kiezen? Help ik verzuip als mantelzorger, wie vangt mij op? En de had ik maar….geweten dan ….   Ook in de film komt dezelfde behoefte terug als op de bijeenkomst in het Bijlmerpark theater.

Binnen het buurtteam hebben wij nu aandachtfunctionarissen Dementie. Zij worden nu betrokken bij vervolgactiviteiten in het netwerk. Door hun extra kennis op het gebied van dementie kunnen zij geconsulteerd worden door andere buurtteamleden. En door de andere partners natuurlijk.  

Voor 2022 willen we het expertise netwerk verder verduurzamen en middels een vervolgsubsidie iets ontwikkelen voor de behoeftes die wij hebben gehoord. Want de zorg moet veel uitgaan van de leefwereld van de bewoners en niet van de zorgaanbieder!   

Karine en ik beschouwen ons als de tijdelijke kartrekkers zijn van het expertise netwerk dementie. Tijdelijk, omdat we willen dat alle partners zich eigenaar voelen van het netwerk en niet alleen meedoen omdat wij het faciliteren of organiseren. Zorgen voor onze bewoners doen we immers samen!”  

Weten wie de netwerkmanagers zijn? Ga naar de pagina contact met de netwerkmanagers.