Wijknetwerken > Buurtteams > Geld > Netwerkmanager Centrum brengt sociale basis en buurtteam bij elkaar

Netwerkmanager Centrum brengt sociale basis en buurtteam bij elkaar

23 november 2021

Om netwerksamenwerking te stimuleren is er per stadsdeel een netwerkmanager van de buurtteamorganisaties actief voor het gehele netwerk. Wie zijn ze en wat doen ze? In deze nieuwsbrief volgen we Sander Verweij, Netwerkmanager Centrum, die vertelt over het project “Activeren van wijken”. In dit project worden in de Haarlemmerbuurt krachtige bewoners aan meer kwetsbare bewoners gekoppeld. “Iedereen is ontzettend enthousiast over deze actie. Je hoort de verhalen van bewoners, je brengt aanbod van sociale basis en buurtteam bij elkaar, je vergroot de zichtbaarheid van buurtteam en sociale basis in de wijk, en versterkt contact met sleutelfiguren in de wijk van woningbouw, stadsdeel tot bewonersinitiatieven. 

Om te zorgen dat het project startte, was er een aanjager nodig. De netwerkmanager van Centrum kon deze rol perfect op zich nemen. Sander heeft de gebiedsmakelaar, sociale basis (DOCK), het buurtteam en de woningbouw (Ymere) bij elkaar gebracht om uiteindelijk gezamenlijk een portiekgesprek/klaptafel actie uit te voeren om kwetsbaarheden en krachten in een wijk bloot te leggen. Een mooi effect is dat hij als netwerkmanager nu ook wordt uitgenodigd voor bewonersinitiatieven. 

Hoewel alle afzonderlijke partijen de kennis en kunde in huis hebben om dit soort acties prima zelfstandig uit te voeren, zit de kracht hem ook in de integrale aanpak. Sander: “Verder werkt dit als het olievlekprincipe. Nu hebben een aantal partijen in gezamenlijkheid deze actie uitgevoerd. De volgende keer kan het uitgebreid worden (in locatie en deelnemers). Ook de aanpak wordt natuurlijk steeds verbeterd. En op gegeven moment wordt dit experiment hopelijk een werkwijze. En uiteindelijk kunnen er heel mooie structurele samenwerkingsverbanden uit ontstaan. En dit begint allemaal bij het bij elkaar brengen van een aantal enthousiaste medewerkers die uit zichzelf niet zo snel geneigd zouden zijn om in gezamenlijkheid dit soort acties in te zetten.” 

Weten wie de netwerkmanagers zijn? Ga naar de pagina contact met de netwerkmanagers.