Wijknetwerken > Buurtteams > Geld > Netwerksamenwerking: de kracht van verbinding!

Netwerksamenwerking: de kracht van verbinding!

21 januari 2022

Om netwerksamenwerking te stimuleren is er per stadsdeel een netwerkmanager of netwerkcoördinator actief voor het gehele netwerk vanuit de Buurtteamorganisaties. Wie zijn ze en wat doen ze? In deze nieuwsbrief volgen we Jennie Boer, Netwerkcoördinator Buurtteam Amsterdam Noord, die vertelt tal van samenwerkingen en initiatieven.

Als netwerkcoördinator Noord organiseer en initieer ik vanuit Buurtteam Amsterdam Noord onder andere de wijktafels, het managementoverleg Noord breed en het GGZ-overleg Noord. Allemaal bijeenkomsten waaraan professionals deelnemen vanuit de Sociale Basis/Informele zorg, BTO/OKT en specialistische Zorg. Het begint bij kennen en gekend worden om zo gebruik te kunnen maken van elkaars expertise. Dat is en blijft de basis van het proces van samenwerking.

Sinds 2018 komen bijvoorbeeld de GGZ partijen en partnerorganisaties(1) in Noord twee keer in het jaar bij elkaar. Dit om de onderlinge samenwerking te versterken en een heldere netwerkstructuur te creëren: bij wie kan je waarvoor terecht als het gaat om een hulpvraag van een Amsterdammer? Ervaringsdeskundigheid stond als actueel thema centraal in de bijeenkomst november 2021.

Verder maak ik deel uit van de stedelijke projectgroep Dagbesteding. Met de komst van de buurtteams verandert in de zomer van 2022 de regie over de toegang tot dagbesteding. Samen met WPI, de gemeente, Buurtteamorganisaties Noord en Nieuw-West, de Omslag en aanbieders Dagbesteding zijn als voorbereiding hierop in twee stadsdelen kick-off bijeenkomsten en geslaagde netwerksessies georganiseerd. In Noord kwamen tien aanbieders dagbesteding, teamleider buurtteam, buurtteammedewerkers, WPI en gemeente samen op de prachtige (dagbestedings)locatie de Verbroederij. Een van de conclusies was: De werkwijze verandert maar we beginnen niet bij nul, we bouwen verder en maken gebruik van de netwerken die er zijn. Vanuit deze projectgroep start een werkgroep werkprocessen en volgen bijeenkomsten in de andere stadsdelen waarbij de ervaringen uit Nieuw-West en Noord worden meegenomen.

“Al bijna vijf jaar werk ik met veel plezier in Noord. De rode draad in mijn werk is de kracht van het verbinden van verschillende netwerken in het sociale en medische domein. Ik ben begonnen als projectleider Wijkzorg en al snel coördineerde ik ook de multiproblemaanpak volwassenen vanuit Beter Samen in Noord. Mooi om nu te zien dat zowel netwerksamenwerking als de multiproblemaanpak meegegaan zijn als opdracht aan de buurtteams.

Eenzelfde proces waarbij ik betrokken ben, is stedelijk en in de stadsdelen gestart als het gaat om de samenwerking met het OKT. Helemaal blij werd ik van de opmerking van de bestuurder van het OKT om gezamenlijk als OKT en Buurtteam Amsterdam voor de zomer de inspiratiedagen te organiseren en vorm te geven. Dat deed me denken aan de ‘Indian Summerschool’: een evenement voor een brede groep professionals, georganiseerd door Professionaliseren Yes! (September 2019 OKT, WPI, Samen Doen, Wijkzorg).  Wat mij betreft kunnen we niet snel genoeg beginnen met de organisatie van het evenement want een aantrekkelijk netwerk in een lerende omgeving zorgt voor inspiratie en blije en gemotiveerde professionals!”


(1) Arkin, Roads, Regenboog, Mentrum, Cordaan, Buurtteam Amsterdam Noord, Ouder- en Kindteam, Teamed, HVO-Querido, BuurtzorgT, Meldpunt Zorg en Overlast, Leger des Heils, Elaa, Cordaan, Waterheuvel, NPI/Arkin, Jeugdspecialist in de wijk, stadsdeel Noord

Weten wie de netwerkmanagers zijn? Ga naar de pagina contact met de netwerkmanagers.