Wijknetwerken > Buurtteams > Geld > Nieuwe aanmeldroute huishoudens met meervoudige complexe problematiek per 1 juli 2021

Nieuwe aanmeldroute huishoudens met meervoudige complexe problematiek per 1 juli 2021

18 juni 2021

Informatie bedoeld voor professionals

Het bestaande Aanmeld- en Informatieteam voor gezinnen en huishoudens met complexe problematiek stopt per 1 juli. Dat betekent dat alle samenwerkingspartners van Buurtteam Amsterdam en van de Ouder- en Kindteams vanaf die datum volwassenen, jongvolwassenen en gezinnen direct aan kunnen melden bij de buurtteams en bij de Ouder- en Kindteams. Hoe u dat doet, leest u hieronder.

Vanaf 1 juli verandert de aanmeldroute voor alle samenwerkingspartners van Buurtteam Amsterdam en de Ouder- en Kindteams. Waar u nu nog huishoudens en gezinnen met meervoudig complexe problematiek via het bestaande Aanmeld- en Informatieteam aanmeldt, verloopt dit na 1 juli rechtstreeks via de zeven buurtteamorganisaties of Ouder- en Kindteams. Het e-mailadres en telefoonnummer van het Aanmeld- en Informatieteam komt per 1 juli te vervallen.

Aanmelden vanaf 1 juli bij het buurtteam

U kunt huishoudens en gezinnen met meervoudig complexe problematiek rechtstreeks aanmelden bij de buurtteamorganisaties als de hulpvraag primair gericht is op de problematiek van (jong) volwassenen. Elke buurtteamorganisatie heeft een e-mailadres en telefoonnummer waarop u iemand kunt aanmelden. In onderstaande tabel zijn de contactgegevens van iedere buurtteamorganisatie opgenomen voor het aanmelden van cliënten met meervoudige en complexe problematiek.

Buurtteam-organisatie E-mailadres Telefoonnummer
Centrum aanmelden@buurtteamamsterdamcentrum.nl 020 557 33 38
Noord aanmeldenMP@buurtteamamsterdamnoord.nl 06 41794336
Zuid aanmeldenMP@buurtteamamsterdamzuid.nl  06 41794336
Nieuw-West info@buurtteamamsterdamnieuwwest.nl 020 667 51 00
West aanmelden@buurtteamamsterdamwest.nl 020 618 49 52
Zuidoost aanmelding@buurtteamamsterdamzuidoost.nl 020 314 16 18
Oost info@buurtteamamsterdamoost.nl 020 462 03 00

 

Aanmelden vanaf 1 juli bij het Ouder- en Kindteam

U kunt huishoudens en gezinnen met meervoudig complexe problematiek rechtstreeks aanmelden bij de Ouder- en Kindteams als de hulpvraag primair gericht is op opvoeden en opgroeien. De locaties en contactgegevens van de Ouder- en Kindteams vindt u op www.oktamsterdam.nl.

Naar buurtteam of naar Ouder- en Kindteam?

Om de juiste afweging te maken tussen het buurtteam en het Ouder- en Kindteam, is het van belang om te kijken welke problematiek bij de Amsterdammer centraal staat. Staat de problematiek van volwassenen centraal? Of gaat het specifiek om opvoed- en opgroeiproblematiek en/of de kindveiligheid? Gebruik daarbij onderstaand overzicht.

  Buurtteam Amsterdam  Ouder- en Kindteam 
Voor wie? Biedt ondersteuning aan (jong)volwassenen bij problemen in het dagelijks functioneren zoals geldzorgen, woonproblematiek, psychisch welzijn, werken, meedoen of relaties.   Ondersteunt jongvolwassenen (18-23 jarigen) tenzij zij door Ouder- en Kindteam worden ondersteund (zie kolom hiernaast). Biedt hulp en ondersteuning aan gezinnen, kinderen, jongeren en ouders bij vragen/problemen rond opvoeden, opgroeien en kindveiligheid.
Biedt ook de jeugdgezondheidszorg (preventieve gezondheidszorg) voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar. Ondersteunt jongvolwassen (18-23 jarigen) als het Ouder- en Kindteam al betrokken is, of wanneer uit onderlinge afstemming (tussen de jongvolwassene, Ouder- en Kindteam , het buurtteam en de aanmelder) blijkt dat het Ouder- en Kindteam het meest passend is.
Welke hulpvraag/ problematiek? De hulpvraag is primair gericht op de problematiek van (jong)volwassenen. Daarnaast is er altijd oog voor de impact van problematiek van ouders op het opvoeden en opgroeien en op de veiligheid van de betrokken kinderen en wordt altijd gevraagd hoe het gaat met de kinderen en wat zij nodig hebben.   Zo nodig haalt het buurtteam het Ouder- en Kindteam erbij en ondersteunen zij samen een jongvolwassene en/ of ouders, elk vanuit hun eigen expertise en met eigen resultaten.  De hulpvraag is primair gericht op het opvoeden en opgroeien. Daarnaast is er altijd oog voor de andere leefgebieden waar ouders, jongeren en kinderen  moeite kunnen ervaren.   Zo nodig betrekt het Ouder- en Kindteam het buurtteam en ondersteunen zij samen een jongvolwassene en/ of ouders, elk vanuit hun eigen expertise en met eigen resultaten.     

 

Vragen?

Heeft u nog vragen over samenwerken met de buurtteams, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij de buurtteamorganisatie of met het ondersteuningsteam: ondersteuningbuurtteams@amsterdam.nl.