Wijknetwerken > Buurtteams > Nieuws en artikelen > Akkoord uitvoeringsbesluit Buurtteams Amsterdam

Akkoord uitvoeringsbesluit Buurtteams Amsterdam

Op 28 januari 2020 gaf het college van burgemeesters en wethouders akkoord op het uitvoeringsbesluit voor de verdere uitwerking van Buurtteams Amsterdam. De invoering van de buurtteams is een grote verandering binnen het Amsterdamse zorgstelsel, die gefaseerd wordt aangepakt. Met het uitvoeringsbesluit is Amsterdam weer een stap dichter bij de start van de buurtteams per januari 2021.

Invulling buurtteams

De afgelopen maanden hebben we met betrokken partijen veel gesproken over wat de buurtteams moeten worden en doen. De eerder beschreven hoofdlijnen zijn samen verder uitgewerkt. Het daaruit voortgekomen uitvoeringsbesluit geeft meer duidelijkheid over taken van de buurtteams en de stappen daar naartoe.

Nieuwe antwoorden

Meerdere zaken die eerst nog wat onduidelijk waren zijn in het uitvoeringsbesluit geconcretiseerd. Zo gaat de organisatie Samen DOEN op in het buurtteam en het Ouder- en Kindteam. De onafhankelijke cliëntondersteuning die MEE Amstel en Zaan biedt, blijft vanuit MEE beschikbaar binnen en buiten de buurtteams. Beroepsmatige ervaringsdeskundigen krijgen een waardevolle rol in de buurtteams. Ook gaan de buurtteams nauw samenwerken met, en hebben een belangrijke rol in de toeleiding naar, de aanvullende ondersteuning Wmo. Kinderen en gezinnen kunnen straks nog steeds terecht bij de Ouder- en Kindteams. Elk gebied van Amsterdam heeft straks minstens één Ouder- en Kindteam en meerdere buurtteams.

Buurtteamorganisaties

Het uitvoeringsbesluit dient ook als basis voor de organisaties die zich gaan inschrijven om de buurtteams uit te voeren. Zo is het nu bekend dat minimaal drie en maximaal zeven organisaties verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de buurtteams. Een organisatie die zich inschrijft, kan dus voor maximaal drie stadsdelen de opdracht gaan uitvoeren. Tot slot kan de uitvoerende organisatie niet tegelijkertijd de buurtteams én aanvullende ondersteuning gaan leveren.