Wijknetwerken > Buurtteams > Nieuws en artikelen > Eerste versie werkkader beschikbaar

Eerste versie werkkader beschikbaar

Het programmateam Buurtteams Amsterdam heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan de eerste versie van het werkkader voor buurtteamorganisaties. Het werkkader is een compacte weergave van de afspraken die eerder werden vastgelegd over de werkwijze van de buurtteams en de buurtteamorganisaties. Ook beschrijft het werkkader de eerste geleerde lessen van het Verbond van 100. Het document geeft richting en houvast voor iedereen die meer wil weten over de toekomstige buurtteams.

Publicatie en planning

Eerder berichtten wij over het besluit van het college van B&W om de publicatie van de subsidietender Buurtteams Amsterdam vanwege de Coronacrisis met tenminste drie maanden (dus in ieder geval tot 1 juli 2020) uit te stellen. Daarmee verschuift ook de planning van inschrijving, beoordeling en gunning voor dit jaar. Het werkkader zou tegelijkertijd met de subsidietender gepubliceerd worden. Terwijl de subsidietender nog even op zich laat wachten, kunnen we het werkkader alvast delen. Zo kan iedereen alvast meelezen en meer te weten komen over de werkwijze voor de nieuwe buurtteamorganisaties. Houd er rekening mee dat vanwege de gewijzigde planning sommige data in het werkkader niet meer up-to-date zijn. Dit wordt in volgende versies bijgesteld.

Nieuwe werkwijze

De werkwijze die het werkkader beschrijft is gebaseerd op gesprekken met het veld. Het biedt een houvast voor zowel de buurtteamorganisaties als de buurtteammedewerkers over het werken in een buurtteam. De toekomstige buurtteamorganisaties nemen het werkkader als vertrekpunt bij de implementatie. Het vormt ook de basis van overleg, waarin afspraken tussen gemeente en buurtteamorganisaties worden vastgelegd.

Levend document

Het werkkader is een levend document dat voortdurend wordt aangescherpt. De gemeente benut de komende maanden om deze eerste versie verder te ontwikkelen. De toekomstige buurtteamorganisaties gaan het werken in de buurtteams de komende jaren samen met de gemeente verder uitwerken en zo de hulp en ondersteuning voor kwetsbare Amsterdammers laagdrempelig en in nabijheid organiseren.

Contact

Heeft u na het lezen van het werkkader vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het programmateam via buurtteams@amsterdam.nl. Wilt u leerpunten meegeven voor de verdere uitwerking van het werkkader? U bent van harte welkom om deel te nemen aan de expertgroep van de gemeente. Deze groep bestaat uit professionals die op onregelmatige basis bevraagd worden om mee te denken, te adviseren of aan te vullen op verschillende onderwerpen. Aanmelden kan via bovenstaand e-mailadres met als titel van de e-mail ‘Aanmelding expertgroep’.