Wijknetwerken > Buurtteams > Nieuws en artikelen > Gemeenteraad akkoord met uitvoeringsbesluit Buurtteams Amsterdam

Gemeenteraad akkoord met uitvoeringsbesluit Buurtteams Amsterdam

Donderdag 12 maart ging de gemeenteraad akkoord met het uitvoeringsbesluit voor Buurtteams Amsterdam. Een heuglijk moment. Want hiermee is er definitief groen licht voor de uitvoering van de buurtteams.

De raad is enthousiast over de beweging die we met z’n allen maken, en erkent tegelijkertijd dat het voor alle betrokkenen een spannende periode is. De voorbereidingen gaan in volle vaart verder.

Positieve geluiden

De raad is zeer positief over de komst van de buurtteams. Met name over de laagdrempeligheid en buurtgerichte aanpak van de buurtteams die zorgen dat iedere Amsterdammer snel geholpen kan worden. Optimistische geluiden van maatschappelijke partners uit het veld benadrukken dit.

Een spannende operatie

De invoering van de buurtteams is een grote verandering binnen het Amsterdamse zorgstelsel, die gefaseerd wordt aangepakt. En dat vraagt nogal wat van alle professionals en inwoners. Ook de raad onderkent dat er een grote uitdaging voor ons ligt. Aan de ene kant is het van belang deze transitie zo goed mogelijk te monitoren en waar nodig bij te sturen. Anderzijds is het essentieel om wendbaar en flexibel te zijn. Want, zoals de raad aangeeft, de nieuwe buurtteams zullen niet in één keer perfect zijn. Samen met alle betrokken partijen in de stad en de gemeente gaan we een nieuwe fase in, een fase waarin we met elkaar moeten ontdekken wat werkt en wat niet werkt. Iedereen heeft elkaar daar heel hard bij nodig.

Lees meer

Het uitvoeringsbesluit is nu openbaar.