Wijknetwerken > Buurtteams > Nieuws en artikelen > Groen licht voor Buurtteams Amsterdam

Groen licht voor Buurtteams Amsterdam

Het college van B en W streeft ernaar dat elke Amsterdammer vanaf 1 januari 2021 voor allerlei ondersteuningsvragen op het gebied van sociale zorg, inkomen, schulden en veiligheid terecht kan bij een buurtteam in de wijk. Deze Buurtteams Amsterdam moeten de spil in de wijk worden waar zorg en ondersteuning samenkomt voor iedere Amsterdammer. Dat is het doel van de nieuwe organisatie van de zorg die het stadsbestuur wil opzetten. De gemeente werkt de plannen nu verder uit, samen met bewoners en partners in de stad. In november neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het voorstel van het college.

Momenteel is zorg en welzijn in Amsterdam zo georganiseerd dat de samenwerking tussen informele partijen, professionals en gemeenteafdelingen nog niet optimaal is. Er werken veel verschillende organisaties binnen een klein gebied. Ondersteuning is bovendien vaak opgedeeld per specialisme, zowel binnen de gemeente als binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Daardoor lukt het professionals niet altijd om de hulpvraag van de Amsterdammer in zijn geheel te zien. Daarnaast is het voor Amsterdammers niet altijd duidelijk waar zij met hun vraag terecht kunnen.

Buurtteams Amsterdam worden de spil in de buurt

Wethouder Simone Kukenheim (Zorg): “Met de invoering van Buurtteams Amsterdam willen we de situatie verbeteren. Ons doel is de zorg en ondersteuning in elke wijk in samenhang te organiseren. Eenvoudig, herkenbaar en op maat, dus passend bij de situatie van de individuele Amsterdammer – zeker ook degene die meerdere problemen op verschillende gebieden heeft.”

Door nauwe samenwerking tussen de sociale basis, buurtteams en aanvullende ondersteuning Wmo wordt zorg integraal en in samenhang aangeboden. Zorgprofessionals werken niet meer in losse netwerken maar in teams. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle volwassenen voor elke ondersteuningsvraag bij één punt in hun eigen wijk terecht kunnen.

De buurtteams vervangen dan de huidige Wijkzorgnetwerken en Samen DOEN-teams. Kinderen en gezinnen kunnen nu al terecht bij de Ouder- en Kindteams. Dat blijft zo. Elk gebied van Amsterdam heeft straks minstens één Ouder- en Kindteam en meerdere Buurtteams. De ondersteuning van de buurtteams richt zich op bestaanszekerheden als wonen, inkomen, schulden en veiligheid. En het sluit goed aan bij routes naar ‘werk’: het aanbod vanuit arbeidsmatige dagbesteding, participatie, re-integratie en werk.

Herkenbaar, laagdrempelig en toegankelijk

De gebiedsgerichte buurtteams moeten herkenbaar, laagdrempelig en toegankelijk worden voor inwoners en voor professionals. Inwoners kunnen er terecht met allerlei vragen en ondersteuning op het gebied van sociale zorg, inkomen, schulden en veiligheid. Buurtteammedewerkers verzorgen een groot deel van de begeleiding zelf. Hun ondersteuning is dichtbij, tijdig en passend bij de individuele situatie van de Amsterdammer. Dat laatste betekent ook dat ze nadrukkelijk proberen problemen te voorkomen. Aanvullende en specialistische hulp, waar zij naar kunnen doorverwijzen, zal daardoor minder snel nodig zijn.

De generalistische buurtteammedewerkers bieden ondersteuning en begeleiding bij een breed scala aan vragen. Op meer specialistische ondersteuningsvragen werken zij nauw samen met huisartsen, informele zorg, wijkverpleging en GGZ en pakken problemen rond schulden, inkomen, wonen en veiligheid gecombineerd aan. Door te werken op een kleiner schaalniveau kunnen de buurtteams goed inspelen op wat in de buurt nodig is. Alle professionals blijven straks nodig en kunnen binnen een buurtteam sneller schakelen, betere zorg bieden en zijn minder tijd kwijt aan administratie. Zo blijft er meer tijd over voor de Amsterdammer. Buurtteammedewerkers leggen de focus op herstel, eigen regie en sociale verbinding. Ze sluiten zoveel mogelijk aan bij wat de sociale voorzieningen in de wijk bieden. Bovendien zijn zij dé partij die de bewoner doorverwijst naar aanvullende en specialistische hulp.

Co-creatie

De gemeente vindt het belangrijk om de plannen samen met zorg- en welzijnsorganisaties, bewoners en andere betrokkenen uit te werken. In de komende maanden gebeurt dit op basis van pilots, werksessies met een afspiegeling van het veld en onderzoeken. In de communicatie over de buurtteams trekt de gemeente ook nauw op met betrokken organisaties in de stad. Deze organisaties spelen een belangrijke rol in het informeren van werknemers en Amsterdammers. Door hierin goed samen te werken zorgen we ervoor dat zowel Amsterdammers als professionals goed op de hoogte zijn van de veranderingen.

Kukenheim: “Als gemeente nemen we hierin het voortouw, maar we willen dit nadrukkelijk samen met de stad ontwikkelen. Zo zorgen we er voor dat we recht doen aan de bestaande kennis, expertise en behouden wat er op dit moment goed gaat.”