Wijknetwerken > Buurtteams > Nieuws en artikelen > Komst van buurtteams volop in voorbereiding

Komst van buurtteams volop in voorbereiding

De afgelopen periode zijn flinke stappen gezet. We zijn op stoom! Er ligt een besluit op hoofdlijnen. Intussen werken we keihard aan de verdere uitwerking. Waar staan we nu? In gesprek met Marianne Volkers, Karin Boudewijns en Ebeth van Loon. Als programmamanagers zijn ze gezamenlijk eindverantwoordelijk voor de inrichting en totstandkoming van de buurtteams.

Karin is de algemeen programmamanager, Marianne draagt zorg voor het proces en Ebeth is verantwoordelijk voor de implementatie van de fasering.

Waar staan we nu?

Karin: “Zowel het college als de raad gaven op hoofdlijnen hun akkoord. Er is brede steun voor de plannen. De raad gaf ons veel complimenten over hoe we het proces hebben ingericht, en de zorgvuldigheid waarmee we dat gedaan hebben.

Marianne: We doen het met nadruk samen met het veld. Via gezamenlijke werksessies met alle stakeholders. Door successen in de stad op te halen en te delen. Door te experimenteren met nieuwe werkwijzen binnen het verbond van honderd. De afgelopen maanden verzamelden we een schat aan informatie. En daar gaan we nog even mee door.”

We doen het samen!

Ebeth: “We zullen het de komende tijd echt met elkaar moeten gaan doen. We vragen iedereen daarbij om zijn of haar bijdrage. Als gemeente kunnen we dit echt niet alleen. En met elkaar zullen we uit moeten vinden wat wel of niet werkt. Hoe de verschillende aanbieders moeten gaan werken, dat zal te lezen zijn in het programma van eisen. Iedereen weet op voorhand waar hij of zij op inschrijft straks. Maar daarmee is het allemaal niet klaar. We blijven met elkaar door ontwikkelen. Iedereen is daarbij nodig.”

Proeftuinen en parels

Karin “Op dit moment zijn we al volop aan het oefenen, via het Verbond van honderd. Vier teams in de stad die oefenen met de werkwijze voor de toekomstige multidisciplinaire buurtteams. Bovendien gebeurt er in de stad al heel veel goeds. Die parels willen we natuurlijk behouden. We zijn ze per stadsdeel aan het inventariseren. Niet alles hoeft opnieuw.”

Uitwerkpunten

Marianne: “Nog genoeg te doen! Er komt nu veel informatie bij elkaar en er zijn verschillende punten die nog verdere uitwerking vragen. Een mooi voorbeeld is dat tijdens de co-creatiesessies het idee ontstond om de functie van aandachtsfunctionaris  voor de sociale basis in het leven te roepen. Een teamlid dat de hulpvrager kan begeleiden naar passende hulp in de sociale basis en die een vraagbaak is voor zijn of haar teamleden Maar moet je hier wel een aparte functie van maken? Zou de kennis over de sociale basis niet bij elk teamlid aanwezig moeten zijn?
Een ander voorbeeld is de inzet van ervaringsdeskundigen. Wij vinden die vanzelfsprekend, maar het is nog wel zoeken hoe hun rol en positie in het buurtteam er precies uit zou moeten zien. Gelukkig oefenen we al wel met ervaringsdeskundigen in de verbondsteams en dat levert als het goed is veel op.”

Globale planning

Marianne: “We gaan in januari 2020 met een uitwerking richting de politiek. Op 17 of op 24 januari staat dit gepland voor het college. Na goedkeuring gaat de uitwerking richting raad. In maart 2020 ligt er dan een programma van eisen klaar en kunnen partijen zich intekenen voor de opdracht. Ebeth: “in de zomer weten we de nieuwe aanbieders zijn. Met hen gaan we dan aan de slag om op 1 januari 2021 de eerste teams te hebben klaarstaan. Een enorme klus die we nu al aan het voorbereiden zijn.”

Waarom deden we het ook alweer?

Karin vertelt: “Clientenbelang deed nog niet lang geleden een onderzoek naar tevredenheid over dienstverlening in de zorg. De meeste cliënten waren dik tevreden over hun hulpverlener. De weg er naartoe om deze persoon te pakken te krijgen kreeg een onvoldoende. Het is een zoektocht. Dat moet dus eenvoudiger. Dichter bij huis. We horen nu al uit de verbondsteams een positieve waardering om met uiteenlopende disciplines in een team te zitten. Zo kunnen we integraler bekijken wat iemand nodig heeft. Dat voorkomt onnodig doorschuiven van een cliënt en onnodige frustratie.”