Wijknetwerken > Buurtteams > Nieuws en artikelen > ‘Parels’ verzameld voor buurtteams

‘Parels’ verzameld voor buurtteams

Amsterdam barst van de goede voorbeelden in het sociaal domein. De zogenaamde ‘parels’. De waardevolle inzichten uit deze parels (wat werkt wel en niet?) mogen niet verloren gaan bij de introductie van Buurtteams Amsterdam in 2021. Deze praktische inzichten nemen we mee in de uitwerking van de toekomstige buurtteams. Daarom vroegen we de stadsdelen om ze te verzamelen, mét bijbehorende parels.

“Dat door heel Amsterdam op verschillende plekken buurtteams komen per 1 januari 2021, staat vast. Hoe de aanpak, samenstelling en inkoop eruit gaan zien allerminst.” Aan het woord is Johan de Vries, beleidsadviseur Doorontwikkeling sociaal domein van de gemeente Amsterdam. “We willen daar graag zoveel mogelijk goed advies over. Wat is er precies nodig voor dit sociaal domein 2.0? Hoe passen we dat allemaal toe? En hoe kan het sociaal domein blijven leren – ook ná de introductie van buurtteams.”

We halen dit advies uit verschillende bronnen. “Bijvoorbeeld uit werksessies met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Uit gesprekken met SIGRA, dé netwerkorganisatie voor zorg- en welzijnsinstellingen. Uit het Verbond van 100, de vier buurtteam-oefenplaatsen die verspreid zijn over verschillende stadsdelen. En uit de goede voorbeelden die de afgelopen jaren in de stadsdelen zijn ontwikkeld. In juli vroegen we het veld om die parels – en de inzichten erachter – op te halen. Nu hebben we de resultaten.”

Bekijk de PDF met de Zeven inzichten

Ogenschijnlijke uitdaging

“Zoals elk stadsdeel vond ook het onze veel parels”, zegt Gerda Sordam, gebiedspartner Zorg Zuidoost. “Gebiedspartners in het stadsdeel en een projectleider van de WijkAlliantie hadden die intern opgehaald. Samen met hen filterde ik er de waardevolle inzichten uit – conform het verzoek aan elk stadsdeel. Dat leek ons aanvankelijk best een uitdaging, maar gelukkig viel het mee: veel hiervan bleken illustraties van hetzelfde principe.”

Een voorbeeld van zo’n inzicht? “Dat er een herkenbare fysieke plek in de wijk moet zijn waar mensen terechtkunnen en op hun gemak zijn”, zegt Johan de Vries. “Het is belangrijk dat ze daar niet het gestigmatiseerde gevoel hebben ‘cliënt’ te zijn. Andere voorbeelden: dat de kracht en inzet van vrijwilligers essentieel is. Dat er een gezamenlijke visie nodig is, evenals voortdurende kennisdeling. En dat er professionals moeten zijn die ook over het wijkniveau heen kunnen kijken; die verbinden en aanjagen waar nodig.”

Gegroeid vertrouwen

“Met elkaar hebben we de 7 meest waardevolle inzichten geformuleerd”, aldus Johan de Vries. “De drie belangrijkste zijn: ‘Laagdrempelige inloop’, ‘Zelfsturing en samenredzaamheid’ en ‘Fora voor lokale knelpuntregie en inhoudelijke verdieping’.”

“We delen allemaal het gevoel dat er al ontzettend veel rijkdom aan initiatieven is – en dat die rijkdom niet verloren mag gaan met de introductie van de buurtteams”, zegt Juanita van Schoonhoven, projectleider Wijkzorg Zuidoost. “Door het verzamelen van de parels en de inzichten, en het inhoudelijk bespreken daarvan, heb ik nu meer vertrouwen dat wij als veld gehoord worden. En ik vond het erg interessant om van andere stadsdelen te zien wat dáár gebeurt, over de schotten heen.”

Passende etalage

De volgende stap is om deze inzichten goed over te brengen aan de opstellers van het beleid voor buurtteams. “Dus naast de input uit werksessies, SIGRA en oefenplaatsen. Dat hebben we beloofd als gemeente. Het ‘veld’ heeft de werkbare inzichten gezocht en geformuleerd; wij moeten deze nu een etalage geven die recht doet aan die inzet.” De Vries zal terugkoppelen wat hij doorgeeft en hoe het terugkomt in het beleidsdocument. “We willen dat het veld optimaal aangehaakt blijft.”

Meer weten?

Wilt u meer weten over de parels en de 7 inzichten? Mail dan naar buurtteams@amsterdam.nl